Sort by
Sort by

Henri Nestlé, zakladateľ spoločnosti

Zmysel Henriho Nestlé pre vedecké inovácie v spojení s jeho inštinktom pre marketing a ctižiadosť dosahovať výsledky po celom svete dodnes formujú a vedú našu spoločnosť.
1843

Lekáreň vo Vevey v roku 1900, tu Henri Nestlé pracoval v rokoch 1839-1843

Henri Nestlé najskôr pracoval ako asistent lekárnika vo Vevey. Jeho vzdelávanie v oblasti chémie i vedecké povedomie vytváralo jeho postoje a budúci prístup k podnikaniu. Podnikateľ a vytrvalý novátor experimentoval s výrobou rôznorodých produktov, od limonády až po cement, než vymyslel vzorec Farine Lactée, ktorý mu priniesol veľké bohatstvo.

1867

Portrét pána Nestlé z roku 1867

Henri Nestlé začínal ako farmaceutický asistent. Keď ale spoločnosť s jeho menom v názve v svojich 60 rokoch predával, mala už medzinárodný úspech so svojimi predajmi mliečnych príkrmov pre dojčatá – Farine Lactéé – na piatich kontinentoch.

1868

Ochranná značka Nestlé v roku 1868

Pán Nestlé si od samého začiatku uvedomoval dôležitosť pojatia firemnej značky. Logo spoločnosti predstavujúce vtáčatá kŕmená v hniezde na dubovej vetve, je odvodené od rodinného mena. Slovo „Nest“ znamená v nemčine „hniezdo“. Aj napriek tomu, že bolo logo v priebehu rokov niekoľkokrát zmenené, stále je ľahko rozpoznateľné a dobre spoločnosť charakterizuje.

1869

Nemecká reklama na mliečne výrobky Nestlé pre deti.

Aj keď bol pán Nestlé nemeckého pôvodu, využíval on i jeho nasledovníci vo svojej marketingovej stratégií od samého začiatku dobrého mena kvalitného mlieka zo Švajčiarska. Nestlé je stále jedným z najväčších odberateľov mlieka, ale i ďalších komodít ako sú kakao a káva.

Jedna z propagačných brožúr, ktoré Henri Nestlé napísal pre zdravotnícke profesie

Henri Nestlé si tiež uvedomoval, že pre lepšie vnímanie jeho produktu širokou verejnosťou, je potrebné zoznámiť s ním aj vedeckú komunitu. Pripravil súbor brožúr vysvetľujúcich podstatu svojho výrobku a rozposielal ich lekárom a lekárnikom.

1870

Celkový pohľad na Vevey okolo roku 1870

Pán Nestlé začal podnikať v malom švajčiarskom mestečku Vevey na brehu Ženevského jazera, umiestnenie firmy mu umožnilo používať mlieko z lokálnych zdrojov. Vo Vevey stále sídli globálna centrála spoločnosti Nestlé.

1890

Továreň vo Vevey, privážanie mlieka do mliekarne okolo roku 1890

Spočiatku kupoval Henri Nestlé mlieko potrebné pre prípravu detskej výživy každé ráno, ale v lete roku 1869, dva roky po spustení výroby Farine Lactée zistil, že nastal čas na zmenu. Preto zaistil dodávky mlieka priamo zo zberne mlieka sídliacej v malej dedinke neďaleko Vevey, odkiaľ bolo dodávané priamo do továrne.

1897

Reklama z roku 1897

Jeho chápanie významu vytvorenia firemnej značky sa odráža i v reklamných kampaniach jeho nasledovníkov, ktorí prevzali spoločnosť po jej predaji. Reklamy stále plnili obidve funkcie, boli krásne a účelné.

1900

Reklama z roku 1900

Do roku 1875 boli výrobky Nestlé dostupné po celom svete – od Indonézie po Egypt, od USA po Argentínu. Ctižiadosť, aby si produkty mohli kúpiť všetci spotrebitelia žijúci kdekoľvek, je spoločnosti stále vlastná.

Späť na začiatok