Závod Zora

1898

Začiatky závodu Zora siahajú až do konca 19. storočia.

Všetko sa začalo výzvou olomouckých maloobchodníkov na upisovanie akcií nového podniku na výrobu cukroviniek a čokolády.

Nový podnik pod názvom „Prvá spoločná moravská továreň na cukrovinky a čokoládu v Olomouci, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením“ tak vznikol 25. novembra 1898.

Výroba bola začatá v prenajatých priestoroch Občianskej záložne na Dolnom námestí v historickom centre mesta 12. júna 1899.

1908

V roku 1910 sa výroba premiestňuje do novej modernej továrne.

Nové výrobky boli veľmi obľúbené najmä na vidieku a výrobu bolo nutné rýchlo rozšíriť.

Preto sa firma mení na akciovú spoločnosť „Akciová továreň na cukrovinky a čokoládu v Olomouci“ a od roku 1908 nesú výrobky samotnú značku Zora, ako symbolu lepšej budúcnosti.

O dva roky neskôr sa výroba sťahuje do úplne novej a s ohľadom na požiadavky výroby a hygieny, veľmi moderne riešenej továrne.

Vtedy sa nachádzala v predmestskej obci Hodolany pri železničnej trati, dnes je tento areál závodu už súčasťou mesta Olomouc.

1933

Značka Zora dosahuje v medzivojnových rokoch významné obchodné úspechy.

Zvyšujúci sa dopyt po cukrovinkách viedla k ďalšiemu rozširovaniu výroby a výrobkového sortimentu. Cenník z roku 1933 má 663 položiek. Zora ponúka rôzne čokolády – vanilkovú, na varenie, zlomkovú čokoládu k jedlu, rôzne druhy čokoládových tyčiniek, čokoládové figúrky, tiež kakao, kakaové maslo a kakaové zrná.

Medzi pochúťkami a zvláštnosťami vynikali rôzne druhy čokoládových dezertov - Olomoucký, Berlínsky a Viedenský, Brnenský a ďalšie. Ďalej sú v sortimente želé, lízanky na tyčinke a rôzne druhy oplátok. Nemenej bohatá bola tiež ponuka nečokoládových cukroviniek – sladkého drievka, gumové, rôzne pastilky a dražé, smotanové a ruské karamely, drops a furé.

Zvláštne oddelenie továrne ponúkalo tiež výrobu najmä zdravotných, prírodných a luxusných špecialít podľa priania a receptúr odberateľov, tj. predovšetkým lekárni a lekárov. Napríklad pre obecného a železničného lekára v Hodolanech vyrábala Zora »Prsné karamely«, zaručené bylinné bonbóny z najčistejších horských bylín.

1948

Aj v povojnovom období vyrábala Zora výrobky vysokej kvality.

Znárodnením koncom 40. rokov vznikla „Zora, továreň na čokoládu a cukrovinky, národný podnik“, do ktorej boli začlenené aj ďalšie cukrovinkárske firmy.

V 60. rokoch v rámci zmien priemyslu čokolády a cukroviniek bola ZORA začlenená do národného podniku Československé čokoládovne so sídlom v Prahe a bola jedným z jeho najväčších závodov.

Vyrábali sa naďalej veľmi kvalitné výrobky, čo potvrdili strieborné a zlaté medaily získané na medzinárodných olympiádach usporadúvaných v Bruseli, Paríži a Prahe. Medaily získali figúrky z mliečnej a horkej čokolády, tyčinka Milena a tiež rôzne druhy čokolád.

Zora zostala významnou súčasťou podniku vo všetkých nasledujúcich organizačných štruktúrach, až po „Čokoládovne, štátny podnik“ z roku 1988, ktorý sa v roku 1991 stal akciovou spoločnosťou.

1991

Na prelome tisícročia sa závod Zora stal najväčším tuzemským výrobcom tabuľkových čokolád a bonboniér.

Po vstupe spoločnosti Nestlé do Čokoládoven, a.s., došlo k rozsiahlej rekonštrukcii výroby čokoládových hmôt v závode. Bola postavená nová hala a vybavená najmodernejšími technológiami na výrobu vysoko jemných čokoládových hmôt. V roku 1995 bola sprevádzkovaná ďalšia linka na výrobu čokolád a čokoládových tyčiniek. V roku 1999 bola do závodu ZORA sústredená výroba tabuľkových čokolád a plnených čokoládových bonbónov mnohých druhov, ktoré sú súčasťou bonboniér alebo vianočných kolekcií.

Medzi najobľúbenejšie výrobky zo Zory patrí tradičný rad čokolád s prísadami Studentská pečeť a tyčinka Margot uvádzané na trh pod značkou ORION.

2002

Súčasná ZORA je domovom značky ORION

Tradícia značky Orion sa datuje už od roku 1896, kedy manželia Maršnerovi vyrábali čokoládu a cukrovinky na pražských Vinohradech. Tu postupným rozširovaním výroby vznikla továreň, ktorá bola v rámci povojnových zmien v roku 1952 premiestnená do Modřan.

V rokoch 2002 – 2003 boli do závodu ZORA prevezené výrobné linky na finálne čokoládové výrobky z modřanského závodu ORION. Od roku 2004 je ZORA novým „domovom“ pre najsilnejšiu tuzemskú čokoládovú značku ORION.

Stúpajúce objemy výroby sú dokladom obchodných úspechov výrobkov zo Zory, ktorým sa dostalo i ďalších ocenení akým je napríklad prestížna cena Zlatý SIAL, ktorú získal na konci roku 2004 v Paríži rad čokoládových cukroviniek ORION Modré z Nebe.

2007

Novinka medzi cukrovinkami – aerovaná čokoláda

Inštaláciou novej linky na aerovanú čokoládu ORION AERO, ktorá zahájila sériovú výrobu začiatkom roku 2007, posilnil závod svoj podiel na výrobe čokoládových cukroviniek uvádzaných na trh pod tradičnou značkou ORION. Zároveň zvýšil rozsah svojho konkurencieschopného výrobného portfólia, ktoré je exportované ako do strednej a východnej, tak taktiež do západnej Európy.