Sort by
Sort by

Závod Sfinx

Závod Sfinx byl založen Philippem Kneislem v roce 1863 v Holešově. Z počátku se jednalo o malou fabriku na výrobu tvrdých kandytů, avšak jak šel čas a fabrika zvětšovala objemy výroby, bylo nutné ji přemístit do větších prostor. Po 53 letech od svého založení se tak výroba přesunula do Všetul, kde továrna sídlí do dnes.

V průběhu své existence se výrobní proces postupně měnil a v současné době závod Sfinx vyrábí a distribuuje na český a slovenský trh tvrdé kandyty jakými jsou např. BON PARI, Hašlerky, Slávie, Klokanky, Beskydky, Anticol; dražé výrobky pod značkou Lentilky či želé výrobky – všem dobře známé žluté obaly pod značkou JOJO. Sfinx své výrobky distribuuje i do zahraničí, kde největším exportním trhem je Velká Británie pro značku Rowentrees Randoms a POLO. Ruský trh zásobuje želé výrobky pod značkou BON PARI a též tam dodává již zmíněné POLO, které v hojné míře exportuje i do Turecka. V současné době je roční objem výroby okolo 17 000 tun.

Aby byl závod schopen vyhovět požadavkům trhu musel zainvestovat do vylepšení a zjednodušení výrobních procesů. Za poslední dobu došlo k optimalizaci výrobního toku, kde práci značně zjednodušují vkladače sáčků do kartónů a kolaborativní roboti, kteří ukládají kartóny na palety. Závod v automatizaci výroby nekončí, má další plány a připravuje nové investiční návrhy.

Mimo jiné Sfinx neustále pracuje na snižování vyprodukovaného odpadu. Odpad, který vygeneruje předává k zpětnému zpracování a od roku 2015 se může pyšnit tím, že žádný vyprodukovaný odpad nekončí na skládkách. Velký pokrok za poslední roky učinil ve spotřebě vody a energii na tunu výrobku. Od roku 2014 zredukoval spotřebu vody o 20 % a energii o 5,7 %.

Sfinx zaměstnává více než 360 zaměstnanců a řadí se mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v regionu.

V současné době naleznete v portfoliu výrobků závodu Sfinx želé výrobky – všem dobře známé žluté obaly pod značkou JOJO, tekutý karamel, pěnové Marshmallow, kandyty jakými jsou BON PARI, POLO, Hašlerky, Anticol, Slavia, Klokanky, Beskydky, a také dražé výrobky pod značkou Lentilky.

Sfinx své výrobky distribuuje i do zahraničí, kde největším exportním trhem je Velká Británie pro značku Rowentrees Randoms a POLO. Ruský trh zásobuje želé výrobky pod značkou BON PARI a též dodává již zmíněné POLO, které v hojné míře exportuje i do Turecka. Celkový roční objem výroby činí okolo 17 000 tun, z čehož export do zahraničí tvoří 8 410 tun (44 výrobků) a pro Českou a Slovenskou republiku tvoří celkem 8 820 tun (90 výrobků).

Momentálně Sfinx zaměstnává přibližně 360 zaměstnanců a řadí se mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v regionu. Nejen, že dbá o své zaměstnance, neustále také pracuje na snižování vyprodukovaného odpadu a velký pokrok učinil i ve spotřebě vody a energií.

1863

Závodu SFINX Holešov dala meno socha sfingy.

V roku 1863 začal Philip Kneisl v Holešove výrobu cukroviniek. Bol jedným z prvých veľkovýrobcov cukroviniek vo vtedajších českých krajinách. V holešovskej dielni boli vyrábané jednoduché cukrové píšťalky a klátiky. Zamestnaných tu bolo asi 20 pracovníkov. Neskôr sa začal sortiment rozširovať aj o čokoládové výrobky, kandizované a máčané ovocie a fondán.

1910

V roku 1910 sa výroba premiestňuje do novej modernej továrne.

V tomto rokubola dokončená prvá etapa výstavby závodu vo Všetuliach, ktorá vytvorila dobré podmienky pre rast výroby. Na svoju dobu bola továreň veľká a moderná.

Výhodná bola aj poloha závodu v bezprostrednej blízkosti cukrovaru, ktorý bol hlavným dodávateľom najdôležitejšej suroviny na výrobu cukríkov.

Po prvej svetovej vojne sa výrobný sortiment ešte viac spestril o figúrky či bonboniéry. Firma tiež zriadila sieť 60 exkluzívnych predajní v moravských a českých mestách.

<
1942

Závod Sfinx sa špecializuje na výrobu bonbónov.

V roku 1942 bola dokončená druhá etapa výstavby závodu a od tej doby zostal pôdorys hlavnej výrobnej budovy prakticky rovnaký. Povojnová správa závodu obnovila pôvodný výrobný program, na ktorom sa podieľalo asi 280 zamestnancov.

1949

Znárodnenie závodu

V roku 1949 vznikol národný podnik SFINX Všetuly a ten sa v roku 1963 stal jedným zo závodov odborového podniku Čokoládovny Praha. Už v nasledujúcom roku bol zahájený proces špecializácie a modernizácie výroby. Vhodne postavené výrobné haly umožnili inštalovanie nových výrobných a baliacich zariadení. Závod sa stal najväčším domácim výrobcom kandytov a lentiliek.

1975

Lentilky zo SFINXu sa zaradili medzi žiadaný exportný tovar

V osemdesiatych rokoch bola začatá výroba karameliek a lízaniek. Inštalácia nového zariadenia niekoľkonásobne zvýšila výrobu jedného z najdôležitejších a najobľúbenejších výrobkov – Lentiliek, ktoré sa u nás vyrábajú už od roku 1907.

Modernizácia výroby si vyžiadala radikálnu rekonštrukciu výrobných priestorov, prístavbu ďalších výrobných a skladovacích hál, výstavbu kotolne a sociálnej budovy.

V tomto období bol závod významným exportérom. Vyvážal Lentilky do desiatok krajín celého sveta. Export predstavoval až 30 % z celkovej výroby.

1985

Súčasný závod Sfinx je najväčším stredoeurópskym výrobcom bonbónov Nestlé.

V osemdesiatych rokoch boli dokončené presuny technológií, ktoré koncentrovali výrobu nečokoládových cukroviniek vo Sfinxe. K najvýznamnejšiemu nárastu výroby došlo presunutím výroby liatych „kandytov“ – BON PARI – zo závodu ORION. Súčasný závod Sfinx vyrába veľmi pestrú paletu bonbónov – dropsy, furé, lízanky, karamely, lentilky a ďalšie dražé.

V rokoch 2002 – 2004 v rámci projektu reštrukturalizácie a posilnenie konkurencieschopnosti výroby boli do závodu Sfinx prevezené výrobné linky na niektoré želatínové a penové cukrovinky z bývalého závodu Maryša Rohatec.

2004

Výrobky zo Sfinxu Holešov sú určené pre spotrebiteľov všetkých vekových kategórií.

Sfinx je v súčasnosti najrozšírenejšou značkou nečokoládových cukroviniek na domácom trhu a výrobky tejto značky sa vyrába práve v rovnomennom holešovskom závode.

Spolu s ďaľšími značkami bohatej produkcie Sfinxu ponúka od želé bonbonů radu JOJO  ovocnej osviežujúcej ponuky BON PARI až po tradičné mentolové cukrovinky a bonbóny pod značkami Hašlerky a Anticol alebo obľúbený rad karamelových chutí Toffo.

Taktiež v súčasnosti významná časť výroby nachádza svojich zákazníkov v zahraničí a to ako pod domácimi značkami, tak pod značkami určenými pre daný trh. Priateľ cukroviniek tak i napríklad v okolitých krajinách môže nájsť »sladkých veľvyslancov« z tejto moravskej továrne.

2010

Prírodné farbivá a arómy vychádzajú v ústrety preferenciám spotrebiteľov

V období 2007 - 2010 uskutočnil závod Sfinx, rovnako ako ostatné závody Nestlé v Českej a slovenskom republike prechod celého portfólia cukríkov od umelých výhradne k farbivám prírodného pôvodu, zmena sa týkala celej výrobkovej rady JOJO, BONPARI, Hašlerky, Lentilky atď.

V súčasnej dobe používame pre dodanie farby našim tvrdým i želé cukríkom aj extrakty alebo koncentráty z rastlín, zeleniny a ovocia - tzv. "Potraviny s farbiacim účelom,". Nejedná sa teda o "farbivá" - teda aditívne látky, ale priamo o časti rastlín, ovocia a zeleniny, ktoré našim cukríkom dodávajú farbu.