Čo robí Nestlé ohľadne odlesňovania?

employees planting a tree

V roku 2010 sme sa zaviazali k nulovej tolerancii k odlesňovaniu. To znamená, že naše výrobky nebudú spojené s odlesňovaním. Tento záväzok pokrýva všetky suroviny, ktoré používame na výrobu našich produktov i ich obalov.

Súčasne sme vypracovali Pravidlá zodpovedného nakupovania v Nestlé, ktoré obsahujú požiadavky podľa jednotlivých kategórií. Mapujeme dodávateľský reťazec našich kľúčových surovín až k jeho začiatku a hodnotíme našich dodávateľov podľa týchto pravidiel.

Vďaka trvalému partnerstvu s globálnou neziskovou organizáciou The Forest Trust zaisťujeme zodpovedné nakupovanie palmového oleja, celulózy a papiera.

Sme členom združenia Consumer Goods Forum a podporujeme jeho záväzok pomôcť dosiahnuť nulového čistého odlesňovania do roku 2020.

V roku 2013 sme v spolupráci s nevládnou organizáciou Conservation International vyvinuli zásady, ako sledovať a dokumentovať oblasti najviac ohrozené odlesňovaním.

V roku 2014 sme spolu s množstvom ďalších spoločností podporili online aplikáciu Global Forest Watch transparentne mapujúcu, čo sa deje s lesmi po celom svete. Táto aplikácia je určená tím, ktorí chcú lepšie pracovať s lesmi po celom svete a zlepšiť miestne životné podmienky.