Palmovy olej vo vyrobkoch

Prečo vaše čokolády obsahujú palmový olej? Skôr ste to nerobili a čokoláda bola tiež dobrá.

Palmového tuku, respektíve akéhokoľvek rastlinného tuku do čokolády pridávame maximálne 5 %, ako to povoľuje európska i naša národná legislatíva. Takto používané rastlinné tuky sa nazývajú CBE (cocoa butter equivalent). CBE v našich výrobkoch používame pre jeho nezameniteľné technologické a senzorické vlastnosti, predovšetkým vysokú termostabilitu.

Túto ingredienciu v našich čokoládach používame od nepamäti. Našli by ste ju v čokoláde v 90.rokoch  minulého storočia a i v dobe pred revolúciou. Čo sa od tej doby už niekoľkokrát zmenilo, je legislatíva určujúca označenie na obale. Teraz je potrebné na obale vymenovať tuky vrátane ich pôvodu.

Palmový tuk je nezdravý, obsahuje nasýtené mastné kyseliny.

Palmový tuk skutočne obsahuje nasýtené mastné kyseliny, rovnako tak ako napr. mäso alebo mliečne výrobky. V Nestlé vyvíjame úsilie znižovať obsah nasýtených mastných kyselín v našich výrobkoch. Vyvíjame technológie, ktoré nám to umožnia a ktoré zaručia, že naše výrobky budú mať stále rovnakú chuť a štruktúru.

Pestovanie paliem, z ktorých sa získava palmový olej, vede k odlesňovaniu.

Sme si vedomí nevyhnutnosti etického a udržateľného získavania surovín vrátane pestovania palmového oleja. Nestlé je proti ničeniu dažďových pralesov a považuje to za jeden z pálčivých ekologických problémov dneška.

Už v roku 2010 sa Nestlé prihlásilo k záväzku, že naše výrobky nebudú spojené s poškodzovaním dažďových pralesov. To sa týka všetkých našich surovín i obalov, nič menej v prvom rade sa to týka palmového oleja.  Od roku 2010 je Nestlé partnerom organizácie TFT (The Forest Trust) s cieľom podrobne skúmať dodávateľský reťazec palmového oleja a vyhnúť sa nákupu takého, ktorý by pochádzal z fariem, spojených s odlesňovaním.

Nestlé v roku 2014 nakúpilo globálne 445 000 ton palmového oleja, čo predstavuje cca 1% svetovej produkcie tejto suroviny. Na konci roku 2014 sme boli schopní  pri 82% palmového oleja určiť spracovateľský závod a pri 13% objemu poznáme priamo plantáž, z ktorej pochádza. 32% objemu bolo získané udržateľných spôsobom, čo znamená, že poznáme plantáž, odkiaľ tento palmový olej pochádza a táto plantáž buď naplno spĺňa všetky naše požiadavky (11%) alebo má nastavený plán, ako tieto požiadavky v dohľadnej dobe splniť (21%). Naším ďalším krokom bude do konca roku 2015 poznať spracovateľský závod pri 95% palmového oleja.

Kladieme dôraz na ochranu rašelinísk a lesov s vysokou schopnosťou absorpcie oxidu uhličitého, navyše neodoberáme olej z plantáží, ktoré vznikli odlesnením po roku 2005. Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Responsible Sourcing Guidelines, ktorý je záväzný pre všetky pobočky Nestlé na celom svete. Našu snahu o udržateľné získavanie surovín zo zdrojov, ktoré k odlesňovaniu neprispievajú, nelimitujeme iba na palmový olej, podobne sa sústredíme i na sóju alebo zdroje pre papier a lepenku, ktoré používame na balenie našich výrobkov.

Pokrok Nestlé pri dodržovaní našich záväzkov je celosvetovo monitorovaný externými organizáciami vrátane pravidelných stretnutí Nestlé s GREENPEACE. Nestlé zároveň opakovane odsúdilo rast použitia palmového oleja na biopalivá ako vážny faktor, ktorý zhoršuje stav poškodzovania dažďových pralesov.