Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Oct 07, 2019

„NESCAFÉ CLASSIC – Vyhraj auto“

Soutěž probíhá v termínu od 9. 10. do 22. 10. 2019 ve všech prodejnách TESCO výhradně na území České republiky.  
 
191009-Tesco-Nescafe-auto-obrazek.png

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA
- Kupte jednorázově alespoň 1 balení  kávy NESCAFÉ CLASSIC 200 g nebo NESCAFÉ CLASSIC CREMA 200 g a uschovejte si doklad o tomto soutěžním nákupu.
- Následně zašlete soutěžní SMS ve tvaru: CLASSICKAROQmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN na telefonní číslo +420 234 496 010. Příklad soutěžní SMS: CLASSICKAROQ 2409 1209 PIJI CLASSIC JAKO ZRALOK UZ SE VOZIM V AUTE KAROQ. SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete slovo „CLASSIC“ a „KAROQ“. 
- Hrajte o osobní vůz značky ŠKODA, modle KAROQ Ambition 1,0.

SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově zakoupí alespoň 1 balení  kávy NESCAFÉ CLASSIC 200 g nebo NESCAFÉ CLASSIC CREMA 200 g a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu. Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem  vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.
Následně zašle soutěžní SMS zprávu ve tvaru CLASSICKAROQmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN na telefonní číslo +420 234 496 010. 
DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM; SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete slovo „CLASSIC“ a „KAROQ“. Příklad soutěžní SMS: CLASSICKAROQ 2409 1209 PIJI CLASSIC JAKO ZRALOK UZ SE VOZIM V AUTE KAROQ

VÝHRA
Výhra v soutěži je osobní vůz značky ŠKODA, modle KAROQ Ambition 1,0; 85 kW; 6stupňová mechanická převodovka; barva bílá – Candy. Vůz je vybaven paketem Ambition plus. Do soutěže je vložena jedna výhra.

URČENÍ VÝHERCE 
Výherce v Soutěži bude vybrán odbornou porotou do 2 týdnů od skončení Soutěže za podmínky, že budou splněny veškeré podmínky soutěže. Hodnotit se bude originalita a kreativita sloganu.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Article Type