Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sep 30, 2019

"Kupte Kaštany a vyhrajte chytré hodinky!“

Soutěž probíhá v termínu od 2. 10. do 29. 10. 2019 ve všech prodejnách BILLA výhradně na území České republiky.   
 
191002-Billa-Kastany-obrazek-new.png

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA
Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání soutěže jednorázově zakoupí libovolnou kombinaci minimálně 3 ks čokoládových tyčinek značky ORION Ledové Kaštany v gramáži 45 g a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu. Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení soutěže v případě výhry.
Následně zašle soutěžní SMS zprávu ve tvaru KASTANY(mezera)DATUM(mezera)ČAS na telefonní číslo +420 234 496 010. 
(DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM). Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).
Příklad soutěžní SMS: KASTANY 0103 0804

VÝHRA
Výhrou v soutěži jsou:
Chytré hodinky Apple Watch Series 3 Nike+ 42mm, vesmírně šedý hliník 
-    Do soutěže je vloženo celkem 30 výher.

-    Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.

URČENÍ VÝHERCE 
Výherci v Soutěži budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce s tím, že losování se odehraje po skončení soutěže, nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže. Celkem se vylosuje 30 výherců hodinek. Losování bude provedeno elektronickým systémem správce za účasti zástupce správce. O průběhu losování bude vytvořen zápis. Výhercem se stane soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem soutěže. 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Article Type