Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sep 30, 2019

„Hrajte s ORIONem na Hrušce“

Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2019 ve všech prodejnách Hruška výhradně na území České republiky.   
	191001-Hruska-Orion-obrazek-new.png

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA
Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově zakoupí libovolnou kombinaci minimálně 2ks tabulkových čokolád ORION v gramáži 90 g, 95 g, 100 g, 150 g, 170 g, 180 g nebo 240 g (vyjma výrobkové řady STUDENTSKÁ PEČEŤ, která není do Soutěže zařazena) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu. Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek bude pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.
Následně zašle Soutěžní SMS zprávu ve tvaru ORIONHRUSKA(mezera)DATUM(mezera)ČAS na telefonní číslo +420 234 496 010. 
(DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; CAS = čas nákupu ve tvaru HHMM). Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb). 
Příklad soutěžní SMS: ORIONHRUSKA 2605 1135

VÝHRA
Výhra v soutěži je venkovní plynový ohřívač MEVA ETNA TZ02001.
Do soutěže je vloženo celkem 18 ks výhe
r s tím, že každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry. Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x.  

URČENÍ VÝHERCE 
Výherci v Soutěži budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce s tím, že losování se odehraje po skončení soutěže, nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže. Výherci v soutěži se stanou ti soutěžící, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s výše uvedeným vylosováni Technickým správcem Soutěže. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Article Type