Sort by
Sort by

Náš přístup k podnikání a společenské odpovědnosti

V Nestlé sdílíme přesvědčení, že základem pro náš podnikatelský úspěch musí být řízení činností způsobem, který odpovídá nejvyšším standardům podnikatelského chování a přísným požadavkům udržitelnosti životního prostředí. Záměrem Nestlé je však jít ještě dále, nad rámec udržitelnosti, a vytvářet hodnotu jak pro společnost, ve které působí, tak pro své akcionáře. Toto nazýváme „vytvářením sdílené hodnoty“. Nestlé se zaměřuje při vytváření hodnoty na tři oblasti: výživu, hospodaření s vodou a rozvoj venkova, které jsou nezbytné pro dosažení obchodního úspěchu i pro řešení tíživých sociálních potřeb.

Naše poslání

Inspirováni vědeckým průlomem dosaženým naším zakladatelem Henrim Nestlém, vedeni našimi hodnotami a výživou neustále na paměti, pracujeme bok po boku s našimi partnery na tom, abychom zlepšovali kvalitu života a přispívali ke zdravější budoucnosti.

Naše cíle

Stanovili jsme si tři ústřední cíle, kterými se bude řídit naše úsilí při dosahování závazků pro rok 2020 a v podpoře naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Pomoci 50 milionům dětí vést zdravější životy

Pomoci zlepšit živobytí 30 milionům lidí v komunitách přímo spojených s našimi činnostmi

Usilovat o nulový dopad našich provozů na životní prostředí