Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
We're sorry. This page has not been found.

Please use one of the following to help you find what you are looking for:

Homepage
Sitemap 

Alternatively, use the Search function below.

Best regards,
Nestlé Corporate Communications

Press Releases
Title
Dátum
News List
31. 01. 2020
banner_ORION_tycinky_Multi_unor_2020_COOP_806x389_sk_01.png

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ
- Súťaž prebieha v termíne od 01. 02. do 04. 03.2020 vo všetkých maloobchodných predajniach COOP Jednota na území Slovenskej republiky.
- Kúpte ľubovoľnú kombináciu aspoň 5 výrobkov Orion tyčiniek zo zoznamu a uschovajte si doklad o tomto súťažnom nákupe.
- Následne zašlite súťažnej SMS v tvare: ORION(medzera)DÁTUMNÁKUPU(medzera)ČASNÁKUPU na telefónne číslo 6664. (DÁTUM = dátum nákupu uvedený na účtenke v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu uvedený na účtenke v tvare HHMM).
Príklad súťažnej SMS: ORION 0701 1658
- Výhry v súťaží sú: 1x Rodinný zájazd do zábavného parku Energylandia v Poľsku, 30x XBOX One S alebo 50x nákupná poukážka Coop v hodnote 50€. Do súťaže je vložených celkovo 81 kusov výhier. 

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
13. 01. 2020
Library Upload 200113-CPW-SK-Vyhraj-kravicku-banner-806389_0.PNG

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ
- Kúpte niektorý zo súťažných výrobkov raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 500 g, CHOCAPIC 500 g, NESQUIK 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g a uschovajte si doklad o nákupe.
- Zaregistrujte pokladničný doklad od súťažného výrobku na https://www.nestle-cereals.com/sk/sk/winacow.
- Hrajte o jednu zo 110 výhier. Vedľajšia výhra, v maximálnom počte 100 kusov, predstavuje batoh s kravičkou pre deti. Hlavnú výhru, v maximálnom počte 10 ks, predstavuje ročná zásoba cereálií značky Nestlé a polotučného Tatranského mlieka značky TAMI 1,5%.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
01. 11. 2019
191101-NDG-web-denne-Piccolo-obrazek-SK.png

1. Kúpte tri ľubovoľné balenie kávy NESCAFÉ Dolce Gusto.
2. Zadajte kódy (súťažný kód obsahuje 12 znakov - kombinácia číslic a písmen) z vnútornej strany škatuľky na https://www.soutez.dolce-gusto.cz/sk.
3. A hrajte denne o kávovar Piccolo XS.

Celkom je v súťaži 30 kávovarov Piccolo XS.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
17. 10. 2019
191028-SK-Star-Wars.PNG

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ
- Kúpte niektorý zo súťažných výrobkov raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 500 g, CHOCAPIC 500 g, NESQUIK 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g a uschovajte si doklad o nákupe.
- Vložte kód zo súťažného obalu na https://www.nestle-cereals.com/sk/sk/star-wars.
- Hrajte o jednu zo 100 výhier. Výhru získa maximálne 100 výhercov. Výhra zahŕňa 100 x náramok GARMIN VIVOFIT.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
ZOZNAM VÝHERCOV

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
26. 09. 2019
191001-SR-ORION-obrazok-new.png

SKRÁTENÁ PRAVIDLA
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny. 
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.

Vzhľadom na to, ako sa plastový odpad naďalej hromadí na skládkach a v oceánoch a ohrozuje zvieratá vo voľnej prírode, nebola potreba riešiť znečistenie životného prostredia plastovým odpadom nikdy tak naliehavá ako dnes. Vnímame ju ako najvyššiu prioritu a povinnosť, ktorú berieme vážne.

Urýchľujeme naše kroky v oblasti riešenia problémov s plastovým odpadom a sme odhodlaní uskutočniť významné zlepšenia vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Usilujeme sa byť v tomto smere príkladom pre ostatných.

 

Naša vízia a naše záväzky

Podstatou našej vízie je, že žiadny z našich obalov, vrátane plastových, neskončí na skládke alebo medzi odhodenými odpadkami. Naša vízia nie je len v rovine budúcich prísľubov - už dnes usilovne pracujeme na jej uskutočnení a na tom, aby sme prispeli k dosiahnutiu bezodpadovej budúcnosti.

V minulom roku sme oznámili svoj záväzok, že do roku 2025 bude 100 % našich obalov recyklovateľných alebo znovu použiteľných. V januári 2019 sme komplexne sformulovali našu víziu bezodpadovej budúcnosti a oznámili sme konkrétne kroky smerujúce k splneniu nášho záväzku.

Napriek nášmu odhodlaniu uplatňovať možnosti recyklácie všade tam, kde je to možné, vieme, že 100% recyklovateľnosť nestačí k úspešnému vyriešeniu problému s plastovým odpadom. Je potrebné posúvať hranice a robiť ešte viac. Sme pevne rozhodnutí preskúmať každú možnosť na zvládnutie tejto zložitej výzvy a realizovať riešenia, ktoré môžu byť prospešné už teraz. Napríklad veríme v prínos recyklovateľných a kompostovateľných materiálov na báze papiera a biologicky odbúrateľných polymérov v miestach, kde neexistuje infraštruktúra na recykláciu.

Pri zavádzaní nových riešení nebudeme ohrozovať zdravie našich spotrebiteľov. Bezpečnosť a kvalita našich potravín a nápojov je pre nás absolútnou prioritou.

Naše aktivity

Riešenie problému znečisťovania životného prostredia plastami vyžaduje inkluzívny prístup. V súlade s týmto prístupom realizujeme konkrétne kroky v týchto oblastiach:

1. Presadzujeme alternatívne materiály

 • Založili sme Nestlé Inštitút pre vývoj obalov. Jeho cieľom je vyvíjať environmentálne udržateľné baliace materiály a spolupracovať s partnermi v našom odvetví pri zavádzaní výsledkov výskumu a inovácií do praxe. Prostredníctvom tohto inštitútu v súčasnosti skúmame celú škálu inovácií, vrátane nových materiálov na báze papiera a tiež biologicky odbúrateľných či kompostovateľných polymérov, ktoré sú zároveň recyklovateľné.
 • V prvom štvrťroku 2019 sme zaviedli papierové obaly pre nový rad Nesquik, a pre tyčinku YES! sa chystajú v druhej polovici roka 2019. Smarties začneme v roku 2019 predávať v papierovom obale bez plastovej zložky a Milo zavedie vrecúška na báze papiera v roku 2020.
 • Do roku 2025 z obalov všetkých našich výrobkoch po celom svete postupne vyradíme všetky plasty, ktoré nie sú recyklovateľné, alebo ktoré sú ťažko recyklovateľné.
 • V rámci tohto záväzku sme od februára 2019 začali odstraňovať z našich výrobkov všetky plastové slamky.
 • Spoločnosť Nestlé Waters zvýši podiel recyklovaného PET vo svojich fľašiach na 35% do roku 2025.
 • Vytvorili sme globálne partnerstvo so spoločnosťou Danimer Scientific s cieľom vyvinúť pre našu balenú vodu fľašu, ktorá by bola biologicky odbúrateľná v mori a zároveň recyklovateľná.
 • Nakoľko si uvedomujeme, aké náročné je vytvoriť recyklované materiály v potravinárskej kvalite, začali sme spolupracovať so spoločnosťou PureCycle Technologies s cieľom vyrobiť recyklovateľný polypropylén zodpovedajúci tomuto štandardu.
 • Vstúpili sme do Naturally Bottle Alliance, ktorá vyvíja PET fľašu na 100% biologickej báze, ktorú by sme používali v obchodných aktivitách s balenou vodou.

2. Vytvárame bezodpadovú budúcnosť

 • Vstúpili sme do partnerstva s iniciatívou Project STOP, ktorá bojuje proti úniku plastov do oceánov na základe partnerstva s mestami a vládami v Juhovýchodnej Ázii. Náš prvý skúšobný projekt v rámci Project STOP prebieha v Indonézii.
 • Sme zakladajúcim signatárom Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu – iniciatívy, na čele ktorej stojí spoločne nadácia The Ellen MacArthur Foundation a Úrad OSN pre životné prostredie a ktorej cieľom je presadzovať a podporovať riešenie problému plastového odpadu.
 • Obmedzujeme používanie jednorazových plastov. Zavádzame opätovne použiteľné obaly, nové systémy dodávania tovaru a inovatívne obchodné modely.
  • Spolupracujeme s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov. V súčasnosti testujeme opätovne použiteľné nádoby na zmrzlinu pre našu značku Häagen-Dazs v USA.
  • Dávkovacie zásobníky pre Nescafé a Milo sú už dostupné v mnohých krajinách po celom svete.
  • Na začiatku roka 2020 uvedieme na trh nové dávkovače vody, ktoré umožnia spotrebiteľom plniť si svoje vlastné fľaše určené na opakované použitie.
 • Vytvorili sme partnerstvo so spoločnosťou Veolia, s ktorou budeme spolupracovať pri zbere odpadu, triedení a recyklovaní plastových materiálov s dôrazom na pružné plastové obaly. V rámci tohto partnerstva budeme skúmať technológie na vytvorenie udržateľných modelov recyklácie v rôznych krajinách. To zahŕňa chemické recyklačné technológie, ktoré pomôžu Nestlé zvýšiť do roku 2025 podiel recyklovaného PET materiálu v obaloch balenej vody na 35 % a celkovo vo všetkých obaloch výrobkov na 15 %.
 • Spoločne s ďalšími korporáciami sme založili Africa Plastics Recycling Alliance s cieľom rozvíjať recyklačnú infraštruktúru naprieč subsaharskou Afrikou, a zároveň vytvárať nové pracovné miesta.

3. Podporujeme nové správanie

 • Zo všetkých 4 200 závodov a kancelárií po celom svete Nestlé vyraďuje z používania jednorazové plastové predmety, ktoré nemožno recyklovať.
 • Naši zamestnanci sa po celom svete zapájajú do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie odhodených odpadkov. Počas Svetového dňa oceánov (8. júna) sa zapoja do čistiacich aktivít.

V Nestlé sa spoločne usilujeme o diverzitu a inklúziu!

Nestlé bez bariér

Naše hodnoty sú založené na rešpekte k jednotlivcom i spoločnosti. Rešpektujeme odlišnosť a dávame príležitosť rásť a rozvíjať sa všetkým bez rozdielu zdravotného stavu, veku či národnosti. Poslaním Nestlé je prinášať potešenie do života všetkých ľudí. Sme najväčšou potravinárskou spoločnosťou na svete a náš úspech berieme ako záväzok k zodpovednému podnikaniu. Oceňujeme talent, lojalitu a nadšenie pre spoločnú vec. Veríme, že pracovné podmienky je potrebné prispôsobiť ľuďom tak, aby zo seba mohli vydať to najlepšie a práca ich bavila.

 • 242 je počet zamestnancov pracujúcich na skrátený úväzok. 
 • 587 je počet miest vhodných pre zdravotne postihnutých.
 • 652 je počet zamestnancov, ktorí môžu využívať home office.
 • 100% je možnosť urobiť v Nestlé skvelú kariéru.

Rovnováha mužov a žien je od roku 2008 jednou z našich priorít a vďaka tomu sa zvýšil počet žien, pracujúcich na všetkých úrovniach organizácie. Chceme byť vyváženou spoločnosťou, a preto vytvárame v našom pracovnom prostredí podmienky, ktoré pomáhajú navýšiť počet žien na manažérskych i top manažérskych pozíciách. Náš globálny program na podporu Gender Diversity zahŕňa::

Rozvojové príležitosti:

 • Mentoring a coaching
 • Flexibilné a chápavé pracovné prostredie
 • Ocenenie úspechov, rovnoprávne diskusie a budovanie siete kontaktov
 • Workshopy
 • Politika ochrany materstva (pdf)
Čo Vám práca v Nestlé prinesie?

Sme najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete, a to len vďaka ľuďom, ktorí u nás pracujú, vďaka ich nápadom a nadšeniu objavovať nové cesty a možnosti. Na našom lokálnom trhu prinášame viac ako 60 značiek výrobkov, ktoré patria už po desaťročia do nášho každodenného života. Naše výrobky sú rôznorodé - od Hašleriek, cez čokoládu Orion a tyčinky Margot alebo DELI až po kávu Nescafé, detskú výživu BEBA, krmivo pre domácich miláčikov Purina či výživu pre onkologických pacientov Nestlé Health Science. A rovnako tak rôznorodí sú aj naši ľudia a pracovné podmienky, ktoré pre nich vytvárame. Práca z domu, skrátené pracovné úväzky, špeciálne pracovné pomôcky či režimy. To všetko ponúkame tým, ktorí chcú patriť do rodiny Nestlé.

Prečo Aliancia pre mladých?  

Pretože ste nenahraditeľní pre budúcnosť našej spoločnosti a máte skvelé nápady, ako zabezpečiť pre nás všetkých lepšiu budúcnosť! Vaše sny môžu meniť svet! 

Chceme Vám pomôcť stať sa lídrami novej generácie podnikateľov i agropodnikateľov. Tými, ktorí menia pravidlá hry bez ohľadu na to, v ktorej oblasti pôsobíte. Sme nadšení z toho, že Vám môžeme ponúknuť miesto, kde môžete realizovať svoje sny, uplatniť energiu i ambície a pomôcť pri zabezpečovaní udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých. Dlhodobou investíciou do mladých ľudí pomáhame našej spoločnosti rásť. Mladí ľudia sú hlavnou hybnou silou zmien v Nestlé – pomôžte nám byť dynamickejšími a súťaživejšími. 

Vieme, že v dnešnej dobe nie je život pre mladých ľudí najjednoduchší – 71 miliónov mladých ľudí je nezamestnaných, zatiaľ čo cez pol miliardy ľudí je zamestnaných len na čiastočný úväzok, alebo pracujú v neistých a riskantných zamestnaniach.  

Mladým ľuďom zároveň ponúkame učňovské vzdelanie, trainee pozície a množstvo pracovných príležitostí. A to je len začiatok! Naše záväzky napĺňajú našu novú ambíciu pomôcť 10 miliónom mladých ľudí po celom svete sprístupniť pracovné príležitosti do roku 2030.

To je dôvod, prečo sme založili globálnu Alianciu pre mladých. Prostredníctvom nej sme pomohli a stále pomáhame stovkám mladých ľudí pri hľadaní práce, vyškolili a podporili sme cez 4 milióny poľnohospodárov a pomohli 2 miliónom žien rozvinúť svoje obchodné zručnosti.  

Alianciu pre mladých sme založili ako podnikateľsky orientované hnutie, pomáhajúce mladým ľuďom pripraviť sa na pracovný život a zlepšiť si pracovné vyhliadky.  

Investovanie do dnešnej mládeže je výhrou pre budúcnosť každého z nás – pre naše podnikanie, lokálnu komunitu i pre planétu. Staňte sa súčasťou iniciatívy Aliancie pre mladých.  

Alebo si pozrite našich aliančných partnerov, medzi ktorými nájdete Adecco, AXA, Cargill, Engie, Nielsen, Public Group a Solvay. Zistite, čo Vám môžu ponúknuť!

Máte ďalšie otázky k Aliancii pre Mladých?

Často kladené otázky 

 

Ako často zverejňujete voľné pracovné pozície na webových stránkach?

Hneď, ako sa o nich dozvieme. Oplatí sa preto navštevovať naše stránky pravidelne, tak, aby ste si boli istí, že Vám neunikne žiadna príležitosť!

Môžem poslať svoju prihlášku do výberového konania poštou?

Prosíme všetkých uchádzačov, aby zasielali svoje životopisy a motivačné listy prostredníctvom našich webových stránok. Tak budete mať najväčšiu šancu byť zaradení do výberového konania na akúkoľvek aktuálnu či budúcu pracovnú pozíciu.  

Aké výhody získam pri registrácii do Vášho systému?

Kedykoľvek sa môžete prihlásiť na akúkoľvek voľnú pozíciu bez toho, aby ste svoje osobné údaje museli zadávať viackrát. Tieto informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, zároveň si tiež môžete uložiť predošlé vyhľadávanie voľných pozícií a pri svojej budúcej návšteve ich tak nebudete musieť zadávať znovu.  

Ako dlho trvá registrácia a prihlásenie sa do výberového konania na voľnú pozíciu?

Proces registrácie by nemal trvať dlhšie ako 10 minút. Čím viac informácií nám poskytnete, tým jednoduchšie pre nás bude spojiť Váš profil s vhodnou pracovnou pozíciou. Nechajte si prosím dostatok času na to, aby informácie, ktoré nám poskytnete, boli čo najúplnejšie.

Ak sa chcete prihlásiť do výberového konania bez registrácie, proces potrvá približne 25 minút. V tomto prípade môžete pripojiť aj Váš motivačný list a odpovedať na špecifické otázky, ktoré sa viažu k danej pozícii. 

Kto má prístup k mojim dátam, keď sa zaregistrujem?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú využité výhradne pre potreby nášho náborového tímu a líniových manažérov na danej pozícii.

Ako sa dozviem, že ste obdržali moju prihlášku do výberového konania?

Ak sa prihlásite online a vyplníte svoju e-mailovú adresu, zašleme Vám potvrdzovací e-mail. Prosím, uistite sa, že emailová adresa, ktorú nám poskytujete, je správna.

E-mail, ktorý ste mi poslali, sa nezobrazuje správne. Čo môžem robiť?

Rôzni poskytovatelia e-mailových služieb využívajú prispôsobenie rôznym šírkam obrazoviek a správa, ktorú posielame, sa Vám môže zdať ako chybne naformátovaná. V tomto prípade Vám odporúčame zmeniť nastavenie Vášho emailového účtu. Ak používate Hotmail, choďte do nastavenia obrazovky a zmeňte si šírku na 132. V prípade Yahoo si šírku obrazovky nastavte na 99.  

Ako vyzerá proces náboru? 

Tento proces sa môže líšiť podľa jednotlivých pozícií. Po tom, ako obdržíme Vašu prihlášku, detailne ju preštudujeme a zhodnotíme, či Váš profil zodpovedá danej pozícii a momentálnym potrebám spoločnosti. Následne budete kontaktovaní našim náborovým tímom. Ďalšia fáza procesu môže obsahovať niekoľko kôl pohovorov, či už s kolegami náborového tímu alebo líniovými manažérmi. Na pohovoroch sa zameriavame nielen na Vaše technické zručnosti, ale tiež na Vaše úspechy, motiváciu a to, či by ste sa hodili do kultúry našej spoločnosti.

NBS Lviv
[email protected]
421(46)5197180

Kam sa mám dostaviť na pohovor?

Pred každým pohovorom Vám pošleme všetky potrebné informácie, vrátane miesta, kde sa pohovor uskutoční.  

Dostanem spätnú väzbu zo svojho pohovoru?

Veľmi si vážime čas a energiu, ktorú nám venujete, preto Vás o výsledkoch pohovoru budeme vždy informovať.

Ak sa nehodím na túto pozíciu, môžem sa prihlásiť do výberového konania na inú otvorenú pozíciu?

Áno, nové pracovné pozície uverejňujeme denne na našich webových stránkach. 

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely priameho marketingu v zmysle  § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v nadväznosti na § 3 ods. 3 a nasl. zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa Nestlé Slovensko s.r.o. alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na [email protected] (bližšie v časti POUČENIE O PRÁVACH)

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka, ktorým odsúhlasujete tieto podmienky spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracúvanie sa uskutočňuje ručne.

PREVÁDZKOVAŤEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 3614/R. 

ÚČEL

Účelom spracúvania je priamy marketing, pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce operácie spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou výrobkov a služieb prevádzkovateľa a tretích osôb, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
 • zasielanie neadresných obchodných oznámení, vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie;
 • uskutočnenie prieskumu a vyhodnotenia trhu;
 • zaradenie do marketingovej databázy pre profilovanie a priamy marketing;
 • uskutočňovanie segmentácie (profilovania) za účelom zacielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb subjektu, napríklad voľba obchodných oznámení s ohľadom na účasť na aktivitách prevádzkovateľa, zistená preferencia, vek a ďalšie informácie zistené od subjektu.

DOBA

Osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 2 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami budú teda zasielané, iba ak z Vašej strany nedôjde k ich odmietnutiu.

ROZSAH

Vaše osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail.

PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom, t. j. spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., popr. sprostredkovateľom, t. j. spoločnosťou poverenou prevádzkovateľom, a to na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov a spôsobom obvyklým pre marketing. 

POUČENIE O PRÁVACH

Subjekt (súťažiaci) má, ako dotknutá osoba, práva podľa príslušných právnych predpisov, teda do 24.05.2018 má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov, najmä právo prístupu k údajom, právo na opravu údajov, právo na blokovanie, doplnenie, výmaz alebo likvidáciu údajov, ako aj právo na obmedzené spracúvanie. 

Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ ZOOÚ “) t. j. od 25.05.2018 bude mať subjekt (súťažiaci), ako dotknutá osoba, podľa § 21 ZOOÚ právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt (súťažiaci) bude mať podľa § 21 ZOOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt (súťažiaci) bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 ZOOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt (súťažiaci) bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.  

Pre účely priameho marketingu má subjekt (súťažiaci), ako dotknutá osoba, právo v zmysle § 27 ZOOÚ namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak subjekt (súťažiaci) namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Nestlé Slovensko s.r.o., ako prevádzkovateľ, ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Subjekt (súťažiaci) má právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa ZOOÚ má subjekt (súťažiaci) rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt (súťažiaci) má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI

Subjekt (súťažiaci), ktorý má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: [email protected].

Subjekt (súťažiaci) môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

Copyright © Nestlé, 2018