Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Naši zamestnanci

training-education-big.png

 

Zaměstnanci jsou pro Nestlé tím nejdůležitějším, co máme, proto užíváme systém plánování
kariéry propojený se vzděláváním.

Systém řízení lidských zdrojů se opírá o plánování cílů a rozvoje, každoroční hodnotící proces, vyhledávání talentů, plánování následnictví a rozvoje kariéry. Nestlé jako globální společnost umožňuje i mezinárodní kariérní růst. Vzdělávání, kromě zákonem povinných kurzů, využívá k individuálnímu rozvoji řadu přístupů – od podpory rozvíjení zkušeností na pracovišti nebo v týmech, přes výukové moduly připravované pro Nestlé až po externí školení včetně využití programů mezinárodního tréninkového centra Nestlé ve švýcarském Rive Reine.

Nestlé a já

Tento celosvětový anonymní průzkum názorů zaměstnanců poskytuje vedení firmy
zpětnou vazbu o vnímání mnoha aspektů našeho podnikání, řízení a péče o zaměstnance.

Jeho výsledky jsou vyhodnoceny externí společností a na jejich základě vznikají týmy zabývající se hledáním cest ke zlepšení. Příkladem takové úspěšné aktivity je zavedení procesu co nejsnazší integrace zaměstnankyň po mateřské dovolené nebo důraz na podporu kultury koučování.