Sort results by
Sort results by

Podpora mladých

Nezamestnanosť mládeže patrí k najhorším dôsledkom hospodárskej krízy v Európe. Dopadá na každého štvrtého mladého človeka i jeho rodinu. Na riešení tohto komplexného problému by mali efektívne spolupracovať všetky zúčastnené strany – štát, zamestnávatelia aj uchádzači.

Preto spoločnosť Nestlé v roku 2013 vyhlásila celoeurópsky program Nestlé needs YOUth zameraný na podporu mladých vo veku do 30 rokov, a v roku 2014 sa v podpore mladých spojila s ďalšími firmami a vytvorila Alianciu pre mladých (Alliance for Youth).

Iniciatíva Nestlé needs YOUth vyhlásená na roky 2014–2016 stojí na štyroch pilieroch: