Sort by
Sort by

Bezpečnosť a zdraví

safety-health-big.png

 

Kladieme zvýšený dôraz na bezpečnosť práce

Dlhodobým cieľom Nestlé je nulový počet úrazov na našich pracoviskách.

Spoločnosť Nestlé sa domnieva, že všetci jej zamestnanci a manažéri by mali usilovať o predchádzanie pracovným úrazom a nemociam z povolania, a že i jeden pracovní úraz je príliš mnoho. Snažíme sa preto nielen vytvoriť “úplne bezpečné” pracovné prostredie pre všetky osoby v našej spoločnosti (ako pre kmeňových zamestnancov, tak pre zamestnancov externých firiem, pracujúcich v objektoch Nestlé), ale i napomáhať k ich zdraviu a pohode: platí to na každom pracovisku v rámci celej spoločnosti.

Našich zamestnancov navyše prostredníctvom cielených programov a aktivít povzbudzujeme k tomu, aby si i vo svojom voľnom čase osvojili bezpečný a zdravý životný štýl. Tento holistický prístup chráni našich zamestnancov i osoby, s ktorými spolupracujeme.