Sort by
Sort by

Tuzemský trh

Na českom a slovenskom trhu

nakupujeme pre potreby výroby už spracované suroviny od spracovateľov poľnohospodárskej produkcie a v mnohých oblastiach patríme k významným odberateľom danej kategórie. Od domácich spracovateľov odoberáme každoročne rádovo mnoho tisíc ton cukru (až 100 %), viac ako 90 % mlieka a mliečnych surovín, mlynárske výrobky, 40 % cestovín, soľ, viac ako 40 % škrobov a sirupov.

Nakupujeme aj významnú časť obalového materiálu – 100 % vlnitej lepenky, viac ako 70 % hliníkovej fólie a pod. Nestlé nakupuje tiež energie, logistické, dopravné a ďalšie služby. Patrí tiež medzi najväčších zadávateľov reklamy v ČR a SR.

Len za suroviny a materiály na výrobu minie Nestlé ročne celkovo rádovo okolo 4 miliárd Kč, z ktorých asi 40 % ide k domácim dodávateľom. Našim spotrebiteľom garantujeme vysokú kvalitu konečných výrobkov, a preto trváme na prísnych kvalitatívnych štandardoch zo strany našich dodávateľov. Súčasťou spolupráce sú audity kvality, ktorých vykonáme viac ako 40 za rok. Audity kvality nie sú jedinou súčasťou zodpovedného prístupu k udržateľnému získavaniu surovín a materiálov. Súčasťou schvaľovania každého dodávateľa pre Nestlé je prijatie etického Kódexu dodávateľov spoločnosti Nestlé.