Sort by
Sort by

Default page title

Celosvetovo

Dodržiavanie vysokých štandardov Nestlé u našich dodávateľov, vrátane dodržiavania zásad ekologickej a sociálnej udržateľnosti, je každoročne overované nezávislými auditmi.

Pre rok 2014–2015 máme globálny cieľ 10 000 uskutočnených auditov. Audity umožňujú dodávateľom uchádzať sa o dodávky aj pre ďalšie značkové firmy. Nestlé sa podieľa na iniciatíve SAI (Iniciatíva pre udržateľné poľnohospodárstvo) a poskytuje farmárom poradenstvo vlastných odborníkov.Súčinnosť s radom organizácií alebo certifikačných schém („4C“, „RSPO“, „UTZ“, „Rainforrest Alliance“, „FSC“, „Fair Trade“ a pod.) je súčasťou širšieho, komplexného prístupu k tematike udržateľnosti a k získavaniu kľúčových surovín a materiálov z udržateľných zdrojov. Práve na projektoch, ako je napr. Nescafé Plán alebo Kakaový plán Nestlé možno dobre ilustrovať aj koncept zdieľanej hodnoty.