Sort by
Sort by

Polnohospodarstvo a nákup

Výroba potravín a nápojov vo viac ako 440 závodoch Nestlé na celom svete znamená, že je naša spoločnosť významným odberateľom poľnohospodárskych surovín, materiálov, obalov, služieb, ako aj energií, strojov a zariadení.

Požadujeme, aby naši dodávatelia, agenti, subdodávatelia a ich zamestnanci konali čestne, s integritou a slušne a aby dodržiavali naše pevné a trvalé štandardy. Podobne sme zodpovední voči našim vlastným zákazníkom.

Viac o tuzemskom trhu

Podporujeme tuzemskú ekonomiku, vytvárame pracovné miesta v Nestlé i u našich dodávateľov, vysoké nároky, ktoré kladieme na našich dodávateľov, zvyšujú ich konkurencieschopnosť…

Viac o celosvetovom trhu

Podieľame sa na iniciatíve SAI (Iniciatíva pre udržateľné poľnohospodárstvo) a poskytujeme farmárom poradenstvo vlastných odborníkov. Okrem iného spolupracujeme s radom svetových organizácií...