Sort by
Sort by

Usilujeme sa o bezodpadovú budúcnosť

Vzhľadom na to, ako sa plastový odpad naďalej hromadí na skládkach a v oceánoch a ohrozuje zvieratá vo voľnej prírode, nebola potreba riešiť znečistenie životného prostredia plastovým odpadom nikdy tak naliehavá ako dnes. Vnímame ju ako najvyššiu prioritu a povinnosť, ktorú berieme vážne.

Urýchľujeme naše kroky v oblasti riešenia problémov s plastovým odpadom a sme odhodlaní uskutočniť významné zlepšenia vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Usilujeme sa byť v tomto smere príkladom pre ostatných.

 

Naša vízia a naše záväzky

Podstatou našej vízie je, že žiadny z našich obalov, vrátane plastových, neskončí na skládke alebo medzi odhodenými odpadkami. Naša vízia nie je len v rovine budúcich prísľubov - už dnes usilovne pracujeme na jej uskutočnení a na tom, aby sme prispeli k dosiahnutiu bezodpadovej budúcnosti.

V minulom roku sme oznámili svoj záväzok, že do roku 2025 bude 100 % našich obalov recyklovateľných alebo znovu použiteľných. V januári 2019 sme komplexne sformulovali našu víziu bezodpadovej budúcnosti a oznámili sme konkrétne kroky smerujúce k splneniu nášho záväzku.

Napriek nášmu odhodlaniu uplatňovať možnosti recyklácie všade tam, kde je to možné, vieme, že 100% recyklovateľnosť nestačí k úspešnému vyriešeniu problému s plastovým odpadom. Je potrebné posúvať hranice a robiť ešte viac. Sme pevne rozhodnutí preskúmať každú možnosť na zvládnutie tejto zložitej výzvy a realizovať riešenia, ktoré môžu byť prospešné už teraz. Napríklad veríme v prínos recyklovateľných a kompostovateľných materiálov na báze papiera a biologicky odbúrateľných polymérov v miestach, kde neexistuje infraštruktúra na recykláciu.

Pri zavádzaní nových riešení nebudeme ohrozovať zdravie našich spotrebiteľov. Bezpečnosť a kvalita našich potravín a nápojov je pre nás absolútnou prioritou.

Naše aktivity

Riešenie problému znečisťovania životného prostredia plastami vyžaduje inkluzívny prístup. V súlade s týmto prístupom realizujeme konkrétne kroky v týchto oblastiach:

1. Presadzujeme alternatívne materiály

 • Založili sme Nestlé Inštitút pre vývoj obalov. Jeho cieľom je vyvíjať environmentálne udržateľné baliace materiály a spolupracovať s partnermi v našom odvetví pri zavádzaní výsledkov výskumu a inovácií do praxe. Prostredníctvom tohto inštitútu v súčasnosti skúmame celú škálu inovácií, vrátane nových materiálov na báze papiera a tiež biologicky odbúrateľných či kompostovateľných polymérov, ktoré sú zároveň recyklovateľné.
 • V prvom štvrťroku 2019 sme zaviedli papierové obaly pre nový rad Nesquik, a pre tyčinku YES! sa chystajú v druhej polovici roka 2019. Smarties začneme v roku 2019 predávať v papierovom obale bez plastovej zložky a Milo zavedie vrecúška na báze papiera v roku 2020.
 • Do roku 2025 z obalov všetkých našich výrobkoch po celom svete postupne vyradíme všetky plasty, ktoré nie sú recyklovateľné, alebo ktoré sú ťažko recyklovateľné.
 • V rámci tohto záväzku sme od februára 2019 začali odstraňovať z našich výrobkov všetky plastové slamky.
 • Spoločnosť Nestlé Waters zvýši podiel recyklovaného PET vo svojich fľašiach na 35% do roku 2025.
 • Vytvorili sme globálne partnerstvo so spoločnosťou Danimer Scientific s cieľom vyvinúť pre našu balenú vodu fľašu, ktorá by bola biologicky odbúrateľná v mori a zároveň recyklovateľná.
 • Nakoľko si uvedomujeme, aké náročné je vytvoriť recyklované materiály v potravinárskej kvalite, začali sme spolupracovať so spoločnosťou PureCycle Technologies s cieľom vyrobiť recyklovateľný polypropylén zodpovedajúci tomuto štandardu.
 • Vstúpili sme do Naturally Bottle Alliance, ktorá vyvíja PET fľašu na 100% biologickej báze, ktorú by sme používali v obchodných aktivitách s balenou vodou.

2. Vytvárame bezodpadovú budúcnosť

 • Vstúpili sme do partnerstva s iniciatívou Project STOP, ktorá bojuje proti úniku plastov do oceánov na základe partnerstva s mestami a vládami v Juhovýchodnej Ázii. Náš prvý skúšobný projekt v rámci Project STOP prebieha v Indonézii.
 • Sme zakladajúcim signatárom Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu – iniciatívy, na čele ktorej stojí spoločne nadácia The Ellen MacArthur Foundation a Úrad OSN pre životné prostredie a ktorej cieľom je presadzovať a podporovať riešenie problému plastového odpadu.
 • Obmedzujeme používanie jednorazových plastov. Zavádzame opätovne použiteľné obaly, nové systémy dodávania tovaru a inovatívne obchodné modely.
  • Spolupracujeme s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov. V súčasnosti testujeme opätovne použiteľné nádoby na zmrzlinu pre našu značku Häagen-Dazs v USA.
  • Dávkovacie zásobníky pre Nescafé a Milo sú už dostupné v mnohých krajinách po celom svete.
  • Na začiatku roka 2020 uvedieme na trh nové dávkovače vody, ktoré umožnia spotrebiteľom plniť si svoje vlastné fľaše určené na opakované použitie.
 • Vytvorili sme partnerstvo so spoločnosťou Veolia, s ktorou budeme spolupracovať pri zbere odpadu, triedení a recyklovaní plastových materiálov s dôrazom na pružné plastové obaly. V rámci tohto partnerstva budeme skúmať technológie na vytvorenie udržateľných modelov recyklácie v rôznych krajinách. To zahŕňa chemické recyklačné technológie, ktoré pomôžu Nestlé zvýšiť do roku 2025 podiel recyklovaného PET materiálu v obaloch balenej vody na 35 % a celkovo vo všetkých obaloch výrobkov na 15 %.
 • Spoločne s ďalšími korporáciami sme založili Africa Plastics Recycling Alliance s cieľom rozvíjať recyklačnú infraštruktúru naprieč subsaharskou Afrikou, a zároveň vytvárať nové pracovné miesta.

3. Podporujeme nové správanie

 • Zo všetkých 4 200 závodov a kancelárií po celom svete Nestlé vyraďuje z používania jednorazové plastové predmety, ktoré nemožno recyklovať.
 • Naši zamestnanci sa po celom svete zapájajú do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie odhodených odpadkov. Počas Svetového dňa oceánov (8. júna) sa zapoja do čistiacich aktivít.