Sort results by
Sort results by

Zmena našich činností

Změna našich činností

 

Dosažení nulových čistých emisí bude vyžadovat velké změny ve způsobu, jakým vyrábíme naše výrobky.

V našich provozech přejdeme do roku 2025 na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů, zvýšíme energetickou účinnost, což povede ke snížení celkového množství energie, kterou používáme. Také přejdeme na obnovitelná paliva pro tepelné vytápění nebo jiné procesy.

Dosažení našich ambicí do roku 2050 závisí také na vytvoření čistší a efektivní logistické sítě. Optimalizujeme trasy, efektivněji plníme vozidla a pracujeme s poskytovateli logistiky na přechodu na paliva s nízkými emisemi. Využíváme zelenou elektřinu, zelený vodík a biopaliva vyrobená spíše z odpadu než z původních plodin.

Budeme také využívat více možností železniční a intermodální dopravy. Naše sklady minimalizují spotřebu energie, přecházejí na elektřinu z obnovitelných zdrojů a snižují množství odpadu.

  • Přejdeme na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů do roku 2025.
  • Změníme globální vozový park směrem k prostředkům s nižšími emisemi.
  • Udržíme a zlepšíme efektivitu našich procesů.
net-zero-roadmap-cover