Sort results by
Sort results by

Podpora regeneratívneho poľnohospodárstva

Podpora regeneratívneho poľnohospodárstva

 

Téměř dvě třetiny našich emisí pocházejí ze zemědělství. Proto do roku 2025 budeme investovat 1,2 miliardy CHF, abychom přispěli k zavádění postupů regenerativního zemědělství.

Úzce spolupracujeme s farmáři, dodavateli a komunitami na místech, kde působíme, abychom získali naše suroviny způsobem, který vytváří pozitivní environmentální a sociální dopady.

Zahajujeme iniciativy na ochranu ekosystémů, zlepšování biodiverzity a snižování emisí způsobených zemědělstvím v našem dodavatelském řetězci.

  • Spolupracujeme s 500 000 farmáři při zavádění postupů pro lepší klima i kvalitu života.
  • Každý rok vysázíme 20 milionů stromů po dobu příštích 10 let.
  • Zajistíme, aby naše klíčové komodity nepocházely z odlesněných území po roku 2022.
net-zero-roadmap-cover