Sort by
Sort by

Nestlé využívá své velikosti, dosahu a vlivu k boji proti klimatickým změnám.

Měníme naše podnikání a za pomoci našich zdrojů inspirujeme ke změně.

Náš závazek a plán

Nulové čisté emisie do roku 2050
V nasledujúcich rokoch zrealizujeme aktivity, ktoré povedú k zníženiu emisií skleníkových plynov na polovicu do roku 2030 a k dosiahnutiu nulových čistých emisií do roku 2050 a to aj napriek tomu, že naše podnikanie bude naďalej rásť.


Zohrávame hlavnú úlohu pri znižovaní emisií v celom našom obchodnom a dodávateľskom reťazci. Podporujeme poľnohospodárov a dodávateľov pri rozvoji regeneratívneho poľnohospodárstva. V nasledujúcich 10 rokoch každoročne vysadíme 20 miliónov stromov a do roku 2025 plánujeme dokončiť vo všetkých našich prevádzkach prechod na elektrinu zo 100% obnoviteľných zdrojov. Popri tom zvyšujeme počet "uhlíkovo neutrálnych" značiek.
commitment card
net-zero-roadmap-cover

Riešenie klimatických zmien neznesie odklad a ani my si nemôžeme dovoliť čakať. Ak chceme byť v podnikaní dlhodobo úspešní, musíme konať teraz. Hlavným cieľom je spolupracovať s poľnohospodármi, obchodnými partnermi, vládami, mimovládnymi organizáciami a našimi zákazníkmi, aby sme znižovali našu ekologickú stopu.

mark-schneider
Mark Schneider generálny riaditeľ Nestlé