Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

Ekologická udržateľnosť

information-dialogue-big.png

 

Naším záväzkom je ponúkať výrobky, ktoré sú nielen chutnejšie a vhodnejšie pre zdravie, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu v priebehu celého svojho životného cyklu.

Projekt ETS na závodoch

ETS neboli Energy Target Setting
(Nastavenie energetických cieľov) predstavuje jeden z významných technických projektov prebiehajúcich na našich závodoch.

Verejné projekty

V miestach sídla riaditeľstva Nestlé a našich závodov v ČR prebieha od roku 2005 pravidelne grantové riadenie v prospech aktivít neziskového sektora.

Nulový odpad na skládku

Pre všetky naše závody bol veľmi dôležitý ciel pre rok 2013 a tým je nulový odpad na skládku. Všetky závody tento úkol úspešne splnili.

Obaly

Nestlé usiluje o znižovaní hmotnosti obalov, vyvíja obaly z obnoviteľných zdrojov, zaisťuje ich recykláciu a podporuje rozvoj verejných systémov využívaní obalových odpadov.