Ostatné značenie na obale výrobku

Na obaloch výrobkov sa stretávame s mnohými ďalšími informáciami, ktoré sa týkajú ako výrobkov, tak materiálu, do ktorého je produkt zabalený. Pre Vašu lepšiu orientáciu i medzi týmito údajmi prinášame vysvetlenie jednotlivých symbolov a pojmov.

Zloženie

Povinnosť uvádzať zloženie výrobku sa týka iba viaczložkových potravín (nie jednozložkových ako je napr. konzumné mlieko bez prísad). Zloženie výrobku musí byť uvedené v zostupnom poradí podľa množstva jednotlivých zložiek. To znamená, že na začiatku zoznamu bude vždy surovina, ktorej je vo výrobku najviac a naopak na konci bude ingrediencia, ktorej je v produkte najmenej. Povinnosť uvádzať v zložení kuchynskú soľ nastáva až pri 2,5% jej obsahu, voda sa uvádza v prípade, ak je jej obsah väčší ako 5 %.

Alergény

Súčasťou zloženia výrobku je i upozornenie na možnú prítomnosť alergénov. Alergény nemusia byť prirodzenou súčasťou potraviny, ale môže dôjsť k takzvanej krížovej kontaminácií, kedy sa alergén do potraviny dostáva napríklad z produktu vyrábaného na tej samej výrobnej linke. Existuje zoznam potravinových alergénov, ktoré sú výrobcovia povinní na obaloch potravín uvádzať (napr. obilniny obsahujúce lepok, ryby, kôrovce, vajcia, mlieko, zeler atď.).

Prídavné látky (aditíva)

Potravinárske aditívne látky, potravinové aditíva, alebo také prídavné látky sú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sa do potravín zámerne pridávajú pri výrobe, spracovaní, skladovaní, alebo balení s cieľom zvýšenia kvality (predĺženie trvanlivosti, zlepšenie vône, chuti, farby, textúry, výživovej hodnoty, technologických vlastností a.i.) potravín. Môžu však byť i prirodzenou súčasťou potravín a nemusia mať žiadnu výživovú hodnotu.

Druh a množstvo aditívnych látok, ktoré sa smú v potravinách vyskytovať a podmienky ich použitia sú stanovené príslušnými právnymi predpismi. Každá prídavná látka musí prejsť pred svojim použitím v potravine prísnym hodnotením svojej bezpečnosti. V Európskej únii musia byť všetky potravinárske aditíva pred svojim použitím v potravinách preskúmané Európskym úradom pre bezpečnosť (EFSA). Schválenie a zaradenie jednotlivých prídavných látok do pozitívneho zoznamu sa uskutočňuje na základe podrobného toxikologického vyšetrenia, vrátane preskúmania rizika vzniku rakoviny. Prídavné látky by preto nemali predstavovať pre človeka významnú toxikologickú záťaž.

Súčasná česká a slovenská legislatíva týkajúca sa prídavných látok je plne harmonizovaná s príslušnými európskymi právnymi predpismi. Prítomnosť prídavných látok musí byť uvedená na obale (v zostupnom poradí podľa klesajúceho množstva), uvedením príslušnej kategórie prídavných látok a ďalej názvom alebo písmenom „ E“ s troj až šesťciferným kódom (kódom E systému Európskej únie)

 

 

Identifikační značení obalůIdentifikačné značenie obalov

Identifikačné značenie materiálov uľahčuje zberným systémom využitie odpadu z obalov (materiálová a organická recyklácia, energetické využitie).

 

Nakládání s použitými obalyZaobchádzanie s použitými obalmi

Táto grafická značka znázorňuje pokyn na vhodné zaobchádzanie s použitým obalom. Táto informácia sa môže na obale uvádzať i v textovej forme.

 

Zelený bodZelený bod

Túto značku má výrobca právo uvádzať na obale, ak plní povinnosti spätného odberu a využitia obalov. (Farba bodu je väčšinou zelená, ale povolené sú i iné farebné varianty.)

 

Symbol „e“Symbol „e“

Symbol „e“ predstavuje záruku, že informácia o hmotnosti tohto produktu zodpovedá európskym pravidlám na označovanie priemernej hmotnosti výrobkov.

 

EAN kódEAN kód

EAN kód je jednoducho číslo výrobku vytlačené vo formáte číslic a sérií tenkých a tlstých čiar. Tieto čiary sú čitateľné pomocou snímacích zariadení v obchodoch, ktoré z tohto typu kódu vyčítajú vloženú informáciu o výrobku (cena, trvanlivosť, atď.)