Diversity & Inclusion

V Nestlé sa spoločne usilujeme o diverzitu a inklúziu!

Nestlé bez bariér

Naše hodnoty sú založené na rešpekte k jednotlivcom i spoločnosti. Rešpektujeme odlišnosť a dávame príležitosť rásť a rozvíjať sa všetkým bez rozdielu zdravotného stavu, veku či národnosti. Poslaním Nestlé je prinášať potešenie do života všetkých ľudí. Sme najväčšou potravinárskou spoločnosťou na svete a náš úspech berieme ako záväzok k zodpovednému podnikaniu. Oceňujeme talent, lojalitu a nadšenie pre spoločnú vec. Veríme, že pracovné podmienky je potrebné prispôsobiť ľuďom tak, aby zo seba mohli vydať to najlepšie a práca ich bavila.

  • 242 je počet zamestnancov pracujúcich na skrátený úväzok. 
  • 587 je počet miest vhodných pre zdravotne postihnutých.
  • 652 je počet zamestnancov, ktorí môžu využívať home office.
  • 100% je možnosť urobiť v Nestlé skvelú kariéru.

Rovnováha mužov a žien je od roku 2008 jednou z našich priorít a vďaka tomu sa zvýšil počet žien, pracujúcich na všetkých úrovniach organizácie. Chceme byť vyváženou spoločnosťou, a preto vytvárame v našom pracovnom prostredí podmienky, ktoré pomáhajú navýšiť počet žien na manažérskych i top manažérskych pozíciách. Náš globálny program na podporu Gender Diversity zahŕňa::

Rozvojové príležitosti:

  • Mentoring a coaching
  • Flexibilné a chápavé pracovné prostredie
  • Ocenenie úspechov, rovnoprávne diskusie a budovanie siete kontaktov
  • Workshopy
  • Politika ochrany materstva (pdf)
Čo Vám práca v Nestlé prinesie?

Sme najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete, a to len vďaka ľuďom, ktorí u nás pracujú, vďaka ich nápadom a nadšeniu objavovať nové cesty a možnosti. Na našom lokálnom trhu prinášame viac ako 60 značiek výrobkov, ktoré patria už po desaťročia do nášho každodenného života. Naše výrobky sú rôznorodé - od Hašleriek, cez čokoládu Orion a tyčinky Margot alebo DELI až po kávu Nescafé, detskú výživu BEBA, krmivo pre domácich miláčikov Purina či výživu pre onkologických pacientov Nestlé Health Science. A rovnako tak rôznorodí sú aj naši ľudia a pracovné podmienky, ktoré pre nich vytvárame. Práca z domu, skrátené pracovné úväzky, špeciálne pracovné pomôcky či režimy. To všetko ponúkame tým, ktorí chcú patriť do rodiny Nestlé.