Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Supply chain a oddelenie nákupu

Supply Chain 

Za slovami Supply Chain sa skrýva všetko od plánovania dopytu, zásobovania, skladovania až po dopravu. Naše oddelenie Supply Chain zabezpečuje, aby výrobky Nestlé boli dodávané klientom v čo najväčšom množstve a čo najrýchlejšie. To, ako pristúpime k riadeniu nášho dodávateľského reťazca, rozhoduje o tom, ako budeme efektívni. Chcete byť efektívni s nami? Odborníci z oddelenia Supply Chain majú množstvo možností ako budovať svoju kariéru v Nestlé. Či už nastúpite do oddelenia dopytu a ponuky, nákupu, fyzickej distribúcie alebo zákazníckeho servisu, Vašou úlohou bude zabezpečiť, aby sa naše výrobky dostali včas a v tej najvyššej kvalite tam, kam majú.  

Oddelenie nákupu 

Ako strategický partner pomáha našej spoločnosti dosiahnuť udržateľný rast práve náš nákupný tím. Odborníci v oblasti nákupu zabezpečujú v Nestlé zodpovedné využívanie zdrojov a vytváranie trvalých hodnôt. S centrálnymi strediskami vo Švajčiarsku, Paname a Malajzii poskytuje toto oddelenie široké portfólio služieb, vrátane nákupu špecifických surovín, obalov, priameho i nepriameho materiálu a ďalších služieb. Centrálne strediská podporujú jednotlivé trhy pri riadení lokálnych výdavkov.  

Čo to znamená pre Vás? Príležitosť stať sa skutočným strategickým partnerom spoločnosti, ktorý pracuje v súlade s obchodnou stratégiou Nestlé a prispieva k dosahovaniu obchodných cieľov.