Výskum a vývoj

Inovácie sú súčasťou našej spoločnosti už od jej vzniku. Či už ide o pohodlie, zdravie alebo potešenie, náš tím výskumu a vývoja vytvára produkty, systémy a služby, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality života ľudí.  

Oddelenie výskumu a vývoja riadi projekty, od vývoja obalov až po vývoj potravín a nápojov, napr. aj pre pilota Solar Impulse, ktorý ako prvý obletel svet v solárnom lietadle. Spolupracujeme tiež s Imperial College v Londýne, kde sa podieľame na projektoch zlepšovania výživy, napr. vyvíjame drobnú kocku bujónu, ktorá by vyriešila nedostatok železa v tele.

Máme bohaté portfólio projektov, v ktorých nájdu uplatnenie vedci, inžinieri, odborníci na výživu, potravinárski technológovia, špecialisti na legislatívu potravín a kolegovia z oblasti starostlivosti o spotrebiteľov.   

V potravinárskom priemysle máme najväčšiu sieť výskumných a vývojových centier – prevádzkujeme 24 centier a po celom svete pre nás pracuje 4800 vedcov a výskumníkov. Vy sa k nám môžete pridať a rozvíjať sa v niektorej z našich oblastí:  

Centrá pre technológie výrobkov spoločnosti Nestlé (Product Technology Centres): 

Poskytujú odborné znalosti v oblasti vývoja našich produktov i výrobných a obalových procesov. Každý proces je určený pre konkrétnu divíziu a konkrétnu kategóriu výrobkov – spoločne potom fungujú ako globálne centrum. Napríklad naše PTC vo Švajčiarsku ponúka svoje know-how týkajúce sa vývoja v kategórii kávy, nápojov, cereálií, mliečnych výrobkov a ďalších výživových produktov.

Aplikačné skupiny Nestlé:

Naše aplikačné skupiny sú súčasťou našich výrobných závodov a zabezpečujú, aby naše produkty zodpovedali lokálnym chutiam. Spolupracujú s PTCs a testujú vedecké poznatky v praxi. Aplikačné skupiny majú široké zameranie - od krmiva pre domácich miláčikov v divízii Purina až po čokoládu KitKat. 

Interné výskumné strediská pre primárny výskum:

Inštitút "Nestlé Institute of Health Sciences" sa zameriava na biomedicínsky výskum a vedecké poznatky aplikuje do  jedinečných nutričných terapií. Vo výskumných centrách Nestlé sa sústreďujú vedecké poznatky a základné výskumy pre renováciu a inováciu našich produktov. Oddelenie klinického vývoja poskytuje odborné lekárske znalosti a zabezpečuje pre našu spoločnosť celosvetové klinické testovanie.