Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IT

Nie vždy na “oživenie” počítača postačí použiť tlačidlo na jeho reštart. IT oddelenie sa zaoberá všetkými technickými problémami, ktoré môžu v podniku nastať, a poskytuje nám jednotné, integrované a štandardizované systémové prostredie, ktoré umožňuje pracovať efektívne.  

Okrem toho tiež dohliada na inštaláciu a údržbu počítačových sieťových systémov, inštaláciu nového softvéru alebo hardvéru a tiež zaškoluje nových zamestnancov, ako s technikou správne pracovať.  

Tím IT udržuje systém v bezpečí, chráni naše dáta pred kybernetickými útokmi či inými hrozbami a vzniknuté problémy rieši okamžite. 

Ak sa pripojíte k tímu IT, budete sa podieľať na zavádzaní vysoko účinných, bezpečných a kompatibilných technológií, procesov dát a systémov, ktoré umožnia vytvoriť nové predajné modely i digitálne a analytické platformy orientované na zákazníkov, či už ide o mobilné aplikácie alebo len o webové stránky jednotlivých značiek.

Ak sa rozhodnete pre nás pracovať, môžete sa tešiť na výzvami lemovanú kariéru v oblasti digitálu a IT so zameraním na poskytovanie špičkových služieb, aktívne hľadanie efektívnych riešení, a to všetko s využitím a rozširovaním svojich technických znalostí.

Budete mať možnosť pracovať s najmodernejšími konfiguráciami našich dodávateľov ako je SAP či Microsoft a našich partnerov ako Google a Facebook. To všetko pre Vás môže byť príležitosťou, ako svoju kariéru posunúť ďalej.