Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stáže

Sme globálna spoločnosť, ktorá ponúka množstvo príležitostí. Jednou z nich môže byť aj medzinárodná kariéra, vďaka ktorej získate nové zručnosti a skúsenosti.  

Prvé rozhodnutie, ktoré potrebujete urobiť, je uvedomiť si, čo Vás skutočne baví a zaujíma. Zamestnávame študentov prostredníctvom učňovských programov a stáží po celom svete, a to v rôznych oblastiach nášho biznisu.  

Mnoho našich manažérov a členov vedenia našej spoločnosti začínalo svoju kariéru v Nestlé práve ako stážisti.   

Spoločným znakom pre všetky štartovacie pozície v našej spoločnosti je schopnosť samostatnej práce a ochota prevziať osobnú zodpovednosť.  Budete potrebovať energiu a odhodlanie, aby ste nielen z našich rozvojových programov, ale i z každodenných činností, vyťažili maximum a využili tak príležitosť učiť sa od tých najlepších.  

Povzbudzujeme našich kolegov v tom, aby si vybrali takú kariérnu cestu, v ktorej využijú každú príležitosť k získaniu nových zručností a skúseností. Môže ísť o rozšírenie zodpovednosti o nové úlohy, prehĺbenie znalostí alebo povýšenie do novej role. Zásadná je pre nás flexibilita a schopnosť uvažovať v dlhodobom kontexte. Ubezpečíme Vás, že s viac ako 2 000 vedúcimi značkami na trhu a vášňou pre neustále zlepšovanie nestojí nič v ceste Vašej kariére v Nestlé.