Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ľudské zdroje

Sme spoločnosť, ktorá je vedená ľuďmi. Naši ľudia, ich sila, talent a energia sú našou silnou stránkou. V súčasnosti máme 328 000 zamestnancov a predávame produkty a služby v 191 krajinách.

Naši odborníci v oblasti ľudských zdrojov sa starajú o celý životný cyklus zamestnancov vo firme. Ich blaho im nie je ľahostajné, a tak zabezpečujú, aby mzdy dorazili včas, balíček firemných benefitov bol pestrý a školenia rozmanité. Ako môžete vidieť, oddelenie HR má prsty v mnohých veciach, ktoré sú pre podnik dôležité. Vie, ako prilákať, motivovať a udržať kvalifikovaných zamestnancov vo firme. Staňte sa súčasťou tímu, ktorý zabezpečuje, aby naši zamestnanci mali tie najlepšie podmienky na prácu, ktorá ich bude napĺňať a hlavne baviť.