Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komunikácia

Náš tím je ambasádorom firemnej značky a prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu našej spoločnosti. Oddelenie korporátnych záležitostí zodpovedá za to, aby boli externé, ale aj interné správy doručené správnym adresátom. Sleduje trendy, čelí výzvam, buduje korporátnu identitu a rešpektuje verejný záujem.

Vzťahy s médiami: sme hlasom spoločnosti Nestlé, komunikujeme s online, rozhlasovými a tlačenými médiami. 

Verejné záležitosti: budujeme vzťahy s externými zainteresovanými subjektmi a našim cieľom je zabezpečiť rozvoj stratégií reagujúcich na spoločenské zmeny. 

Obsahová a digitálna komunikácia: spravujeme firemné webové stránky a sociálne médiá, ktoré každý deň oslovujú milióny spotrebiteľov. 

Interná komunikácia: poskytujeme zamestnancom informácie a usilujeme sa o ich zapojenie.

Korporátne záležitosti: zodpovedáme za to, aby naša spoločnosť mala dobré postavenie a vplyv na súčasnú i budúcu agendu potravinárskeho priemyslu, preto sme prítomní v priemyselných i obchodných organizáciách.