1900

Reklama z roku 1900

Do roku 1875 boli výrobky Nestlé dostupné po celom svete – od Indonézie po Egypt, od USA po Argentínu. Ctižiadosť, aby si produkty mohli kúpiť všetci spotrebitelia žijúci kdekoľvek, je spoločnosti stále vlastná.