1897

Reklama z roku 1897

Jeho chápanie významu vytvorenia firemnej značky sa odráža i v reklamných kampaniach jeho nasledovníkov, ktorí prevzali spoločnosť po jej predaji. Reklamy stále plnili obidve funkcie, boli krásne a účelné.