1890

Továreň vo Vevey, privážanie mlieka do mliekarne okolo roku 1890

Spočiatku kupoval Henri Nestlé mlieko potrebné pre prípravu detskej výživy každé ráno, ale v lete roku 1869, dva roky po spustení výroby Farine Lactée zistil, že nastal čas na zmenu. Preto zaistil dodávky mlieka priamo zo zberne mlieka sídliacej v malej dedinke neďaleko Vevey, odkiaľ bolo dodávané priamo do továrne.