1869

Nemecká reklama na mliečne výrobky Nestlé pre deti.

Aj keď bol pán Nestlé nemeckého pôvodu, využíval on i jeho nasledovníci vo svojej marketingovej stratégií od samého začiatku dobrého mena kvalitného mlieka zo Švajčiarska. Nestlé je stále jedným z najväčších odberateľov mlieka, ale i ďalších komodít ako sú kakao a káva.

Jedna z propagačných brožúr, ktoré Henri Nestlé napísal pre zdravotnícke profesie

Henri Nestlé si tiež uvedomoval, že pre lepšie vnímanie jeho produktu širokou verejnosťou, je potrebné zoznámiť s ním aj vedeckú komunitu. Pripravil súbor brožúr vysvetľujúcich podstatu svojho výrobku a rozposielal ich lekárom a lekárnikom.