1868

Ochranná značka Nestlé v roku 1868

Pán Nestlé si od samého začiatku uvedomoval dôležitosť pojatia firemnej značky. Logo spoločnosti predstavujúce vtáčatá kŕmená v hniezde na dubovej vetve, je odvodené od rodinného mena. Slovo „Nest“ znamená v nemčine „hniezdo“. Aj napriek tomu, že bolo logo v priebehu rokov niekoľkokrát zmenené, stále je ľahko rozpoznateľné a dobre spoločnosť charakterizuje.