Sort by
Sort by

Ako vidí Nestlé biopalivá?

Spoločnosť Nestlé podporuje udržateľné a efektívne nakladanie s energiou: za posledných desať rokov sme znížili spotrebu energie na tonu vyrobeného produktu o 42% a emisie skleníkových plynov o 50%. Veríme, že akékoľvek rozhodnutie ohľadne zdrojov energie musí byť založené na systematickej analýze prínosov a nákladov a životného cyklu, pričom je treba vziať do úvahy dopad na spoločnosť a životné prostredie vrátane dôsledkov na vodu a ceny potravín.

Súčasná produkcia biopalív závisí na rozsiahlom využívaní poľnohospodárskych plodín, ako je kukurica alebo obilie. To už teraz vedie k značným nárastom cien a generuje nedostatok potravín pre milióny spotrebiteľov z nižších príjmových skupín, ktorí vyžadujú dostupné potraviny.

Značné rozšírenie týchto poľnohospodárskych plodín pre výrobu biopalív ešte zhorší problém nedostatku vody, preto je spoločnosť Nestlé proti všeobecnému zavádzaniu ponúk a dotácií na výrobu biopalív v jej súčasnej podobe.

Nestlé podporuje pokračujúci výskum vhodných alternatív, predovšetkým takých materiálov, ktoré nemajú dopad na dostupnosť (i cenovú) plodín pre výrobu potravín. Jedná sa napríklad o poľnohospodárske či priemyselné vedľajšie produkty, riasy alebo drevo. Súčasne Nestlé pokračuje v svojom úsilí zlepšiť vlastnú výkonnosť a dosiahnuť čo najlepších výsledkov vzhľadom k životnému prostrediu.