Sort by
Sort by

Prečo Nestlé podporuje Nutri-Score v Európe?

Prečo Nestlé podporuje Nutri-Score v Európe?

Veríme, že ľudia by si mali vyberať potraviny a nápoje na základe informovaných rozhodnutí. Našou zodpovednosťou je poskytovať spotrebiteľom transparentné a zrozumiteľné informácie o našich výrobkoch, a to vrátane informácií o ich zložení a nutričných hodnotách.

V júni 2019 sme predstavili Nutri-Score – systém označovania nutričných hodnôt na prednej strane obalu – ako nami preferovaný systém na území kontinentálnej Európy. Od tej doby ho zavádzame v maximálnom povolenom rozsahu. Systém označovania Nutri-Score ponúka holistické hodnotenie potravín a nápojov tým, že na základe ich nutričnej hodnoty dáva každému z produktov farebne odlíšenú známku od A po E.

Viac informácií na www.nestle.cz/sk/vyziva-a-zdravie/nutri-score

Naša podpora pre Nutri-Score odráža náš záväzok týkajúci sa správnej výživy a informovaných rozhodnutí. Ľudia chcú stále viac vedieť, čo ich potraviny a nápoje obsahujú. Chceme im poskytnúť jasné informácie o výživovej hodnote. Vedecké dôkazy a podpora spotrebiteľov ukazujú, že označovanie Nutri-Score je riešením, ktoré v kontinentálnej Európe funguje.

Marco Settembri
Marco Settembri generálny riaditeľ Nestlé pre Európu

 

Aký prínos má označenie Nutri-Score pre spotrebiteľa?

Hlavným prínosom označenia Nutri-Score je, že pomáha spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia v rámci určitej kategórie produktov. Spotrebitelia môžu napríklad ľahko porovnať výživovú hodnotu rôznych druhov pizze a rozhodnúť sa pre tú, ktorá má najlepšie hodnotenie (napr. "B" namiesto "C"). Označenie Nutri-Score môže teda spotrebiteľom pomôcť so zdravou a vyváženou stravou.

Ako sa počíta hodnota Nutri-Score?

Nutri-Score priraďuje produktu hodnotenie na základe vedeckého algoritmu. Ten berie do úvahy ingrediencie, ktoré sú pre telo prospešné a ktorých príjem je preto potrebné podporovať, ako sú orechy, ovocie, zelenina, vláknina, bielkoviny a olivové, orechové a repkové oleje. Berie tiež do úvahy zložky, ktoré treba konzumovať s mierou, ako sú cukry, energia (kalórie), sodík (soľ) a nasýtené mastné kyseliny. Hodnotenie Nutri-Score sa vzťahuje na 100 g alebo 100 ml produktu.

Ak konzumujem iba produkty s Nutri-Score "A", znamená to, že sa stravujem zdravšie?

Nie. Nutri-Score je len pomocník pri nákupe. Pomáha jednoducho identifikovať rozdiely v zložení v rámci kategórie produktov a umožňuje ľahšie rozhodovanie pri nákupe potravín. Neposkytuje však žiadny návod v otázke, ako by mala vyzerať vyvážená strava. Ak by ste napríklad jedli iba müsli s hodnotením "A", rozhodne by to nebolo vyvážené. Vyvážená strava vždy pozostáva z mnohých rôznych potravín v správnom množstve a v správnom pomere. To je aj náplňou Nestlé stratégie Good for You.

Nemal by som jesť žiadne produkty s hodnotením Nutri-Score "D" alebo "E"?

Všetky potraviny, vrátane tých, ktoré sú hodnotené písmenami "D" a "E", majú vo vyváženej strave svoje miesto. Rozhodujúce je množstvo, ktoré konzumujete. Preto pozrite na zadnú stranu Nestlé obalov, kde nájdete odporúčanú porciu stanovenú v súlade s racionálnou a vyváženou stravou. A nezabúdajte na aktívny životný štýl.

Aké je prepojenie medzi označovaním Nutri-Score a zmenami zloženia produktov?

Spoločnosť Nestlé začala svoju cestu nutričného vylepšovania receptúr výrobkov pred 20 rokmi a dosiahla významný pokrok. Označenie Nutri-Score teraz ponúka jasné pravidlá, ktoré nám pomôžu postupovať ešte rýchlejšie. V roku 2019 získalo napríklad 16 % raňajkových cereálií Nestlé vo Francúzsku známku "A" alebo "B". Ambíciou je, aby do konca roka 2021 malo viac ako 50 % raňajkových cereálií spoločnosti Nestlé vo Francúzsku známku "A" alebo "B".

Kde bude spoločnosť Nestlé označovanie Nutri-Score zavádzať?

Označenie Nutri-Score zavedieme na značkách pochádzajúcich zo závodov v kontinentálnej Európe, ktoré sú stopercentne vlastnené spoločnosťou Nestlé, a tam, kde je to povolené. Výrobky, ktoré zobrazujú tento intuitívny systém, sú dnes k dispozícii v ôsmich európskych krajinách: Belgicku, Francúzsku, Luxembursku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Švajčiarsku. V rovnakých krajinách zavádza tiež náš spoločný podnik na výrobu raňajkových cereálií Cereal Partners Worldwide (CPW) označenie Nutri-Score na obaloch svojich produktov. Spoločnosti Nestlé a CPW sú pripravené na zavedenie označovania Nutri-Score aj v ďalších krajinách, a to na základe ich žiadosti alebo oznámenia Európskej komisie.

Budete zavádzať Nutri-Score len na výrobkoch s najlepšími známkami?

Nie. Označenie Nutri-Score budeme zavádzať konzistentným spôsobom bez ohľadu na známku, ktorú výrobok získa. Vnímame to ako otázku transparentnosti voči spotrebiteľom.

Kedy sa nové bodové hodnotenie objaví na výrobkoch Nestlé?

Bolo navrhnuté dvojročné prechodné obdobie, ktoré umožní výrobcom prejsť na nový algoritmus. Aby sa zabezpečila zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov a zabránilo sa zbytočnému plytvaniu obalovým materiálom, bude zmena loga na obale prebiehať postupne v priebehu definovaného prechodného obdobia.

Späť na začiatok