Sort by
Sort by

Čo robíte pre to, aby ste znížili obsah soli vo svojich výrobkoch?

Znižujete obsah soli vo výrobkoch?

Od roku 2005 má Nestlé zavedenú výživovú politiku na zníženie obsahu soli vo svojich výrobkoch.

Ako člen Potravinárskej komory ČR sme sa v roku 2009 zaviazali znížiť do konca roka 2014 obsah soli v dehydrovaných kulinárskych výrobkoch Maggi vyrábaných v slovenskom závode v Prievidzi na úroveň polovice denného odporúčaného množstva (t. j. ≤ 1,2 g sodíka na porciu = 3 g soli), a to na základe príjmu odporúčaného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento záväzok sa nám podarilo splniť.

Chceme pomôcť spotrebiteľom dosiahnuť príjem soli, ktorý je v súlade s oficiálnymi medzinárodnými a národnými odporúčaniami.

Neustále sa snažíme znižovať obsah soli v našich výrobkoch alebo uvádzať na trh produkty, ktoré sú v súlade s odporúčaním WHO o obsahu soli.

Späť na začiatok