Sort by
Sort by

Čo robíte pre ochranu vody v SR a ČR?

Situácia v strednej Európe sa samozrejme líši od problematiky iných častí sveta. V Slovenskej a Českej republike Nestlé nevlastní zdroje pitnej vody, ani s balenou vodou priamo neobchoduje. V našom regióne nie je kritický nedostatok vody.

Napriek tomu sme si vedomí toho, že ako významný potravinársky výrobca máme v oblasti hospodárenia s vodou veľkú zodpovednosť. Dostupnosť čistej vody má pre nás zásadný význam. Je nielen priamou súčasťou našich výrobkov, potrebujeme ju tiež pre technologické účely a následne i naši spotrebitelia pre prípravu našich výrobkov.

Naša hlavná pozornosť sa sústreďuje na hospodárenie s vodou na závodoch. Snažíme sa dosiahnuť čo najlepších výsledkov v úsporách vody vo výrobe, bez ohrozenia bezpečnosti a kvality našich výrobkov. Naším cieľom je dosiahnuť čo najvyššej eko-efektivity, čo znamená maximalizovať produkciu pri minimalizácii spotreby zdrojov, vrátane vody. Naše závody každoročne znižujú spotrebu vody na tonu hotového výrobku.

V rokoch 2010–2014 sa tak v Slovenskej a Českej republike podarilo znížiť spotrebu vody na 1t výrobku, a to dokonca o 40,6 %, čo predstavuje úsporu 143 383 m3, ktoré by naplnili viac než 80 závodných plaveckých bazénov (o dĺžke 50 m).

V roku 2012 zahájilo Nestlé v ČR spoluprácu s významnou ekologickou organizáciou Nadace Partnerství na projekte Nestlé pre vodu v krajine a o rok neskôr bol zahájený podobný projekt s nadáciou Ekopolis na Slovensku. Cieľom je podpora projektov, ktoré pomáhajú zadržovať vodu v krajine, predchádzajú vzniku povodní a zaoberajú sa šetrným hospodárením s vodou. Neoddeliteľnou súčasťou je i zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o tejto problematike.