Sort by
Sort by

Testujete svoje výrobky na zvieratách?

Testuje Nestlé bežne svoje výrobky na zvieratách?

Nie. Konvenčné potraviny a nápoje, ako je káva, cereálie alebo čokoláda, na zvieratách netestujeme.

Je potreba vôbec niekedy nové výrobky či ingrediencie na zvieratách testovať?

Áno, vo veľmi výnimočných prípadoch. Štátne úrady vyžadujú, aby nové potraviny a ingrediencie boli pre človeka bezpečné, a v určitých prípadoch je potreba testy na zvieratách urobiť, aby sme toto preukázali.

Uisťujeme vás, že testy na zvieratách využívame čo najmenej a o zvieratá sa vždy staráme v súlade s tými najvyššími štandardmi. K testovaniu na zvieratách sa uchyľujeme iba vtedy, pokiaľ je to absolútne nevyhnutné z hľadiska regulačného procesu uvádzania výrobku na trh, prípadne ako súčasť vývoja nových potravín, napríklad tých so zdravotnými benefitmi.

Prečo je testovanie na zvieratách nevyhnutné?

Štúdie na zvieratách sú kriticky dôležité pre dosiahnutie vedeckého pokroku v oblasti výživy a zdravia.

Takýto výskum poskytuje vedecký základ pre vývoj nových ingrediencií či nových výživových stratégií zacielených na zlepšovanie zdravia spotrebiteľov. Sem patrí i klinická výživa, ktorá pomáha ľuďom s akútnymi i chronickými chorobami.

Aký je váš prístup k testovaniu na zvieratách?

Ak je  testovanie na zvieratách nevyhnutné, sme si plne vedomí našou povinnosťou zaistiť zvieratám potrebnú starostlivosť a postupujeme v súlade s  našimi etickými princípmi. Tie zahŕňajú riadne ustajnenie a výživu zvierat, starostlivosť o ne a humánnym zachádzaním.

Každá žiadosť o testovanie na zvieratách pred zaslaním na príslušné úrady podlieha súhlasu našej internej etickej komisie.

Všetci naši zamestnanci, ktorí sa starajú o zvieratá v našich výskumných zariadeniach, sú vyškolení v starostlivosti o zvieratá vo výskume vrátane poučenia o etických aspektoch zachádzania s týmito zvieratami. Sledujeme najnovší vývoj nie len v oblasti testovania na zvieratách, ale tiež v nachádzaní alternatív k tomuto testovaniu.