Sort by
Sort by

Palmovy olej vo vyrobkoch

Prečo vaše čokolády obsahujú palmový olej? Skôr to tak nebolo a čokoláda a bola tiež dobrá.

Palmového tuku , respektíve akéhokoľvek rastlinného tuku do čokolády pridávame maximálne 5 %, ako to povoľuje európska aj naša národná legislatíva. Takto používané rastlinné tuky sa nazývajú CBE ( cocoa butter equivalent ) . CBE v našich výrobkoch používame pre jeho nezameniteľné technologické a senzorické vlastnosti, predovšetkým vysokú termostabilitu.

Túto ingredienciu v našich čokoládach používame od nepamäti . Našli by ste ju v čokoláde v 90. rokoch minulého storočia a aj v čase pred revolúciou . Čo sa od tej doby už niekoľkokrát zmenilo, je legislatíva určujúca označenie na obale. Od decembra 2014 je potrebné na obale vymenovať tuky vrátane ich pôvodu.

Palmový tuk je zdraviu škodlivý, obsahuje nasýtené mastné kyseliy, prečo ho dáváte do výrobkov? 

Palmový tuk skutočne obsahuje nasýtené mastné kyseliny. Vysoký obsah nasýtených mastných kyselín nájdeme predovšetkým v tukoch živočíšneho pôvodu ako je mliečny tuk či bravčová masť. Vysoký obsah nasýtených mastných kyselín má ale aj kokosový olej. 

Veríme, že je správne vyhýbať sa nadmernej konzumácii nasýtených mastných kyselín, či už ide o prílišnú konzumáciu masla, masti, tučného mäsa či práve palmového oleja. Ak konzumujeme ako súčasť vyváženej stravy spracované potraviny obsahujúce palmový olej, zdravotný vplyv palmového oleja je zanedbateľný. Podľa výživových odporúčaní (WHO, FAO, apod.) by celkový príjem tukov mal predstavovať približne 30% energetického denného príjmu a konzumácia nasýtených mastných kyselín by mala predstavovať maximálne 10% energetického príjmu denne. 

Predtým sa v mnohých výrobkoch používali stužené rastlinné tuky, ktoré obsahovali trans-nenasýtené mastné kyseliny, z výživového hľadiska nevhodné. V posledných rokoch boli tieto stužené rastlinné tuky nahradené predovšetkým tým palmovým, ktorý obsahuje síce vyšší obsah nasýtených mastných kyselín ako niektoré iné rastlinné oleje, avšak z výživového hľadiska majú nasýtené mastné kyseliny výrazne menšie negatívne zdravotné účinky než trans-nenasýtené mastné kyseliny. 

V Nestlé vyvíjame úsilie znižovať obsah nasýtených mastných kyselín v našich výrobkoch, odstrániť trans-nenasýtené mastné kyseliny (TFA)  a podporujeme legislatívne obmedzenie ich používania.

Pestovanie paliem, z ktorých sa získava palmový olej, vede k odlesňovaniu.

Sme si vedomí nevyhnutnosti etického a udržateľného získavania surovín vrátane palmového oleja. Nestlé je proti ničeniu dažďových pralesov a považuje to za jeden z pálčivých ekologických problémov dneška.

To sa týka aj pralesov v Indonézii , ktoré sú prirodzeným prostredím pre výskyt orangutanov a mnohých ďalších živočíšnych druhov. Už v roku 2010 sa Nestlé prihlásilo k záväzku, že naše výrobky nebudú spojené s poškodzovaním dažďových pralesov. Tento záväzok sa týka všetkých našich surovín aj obalov a neobmedzuje sa výlučne na palmový olej.  

Od roku 2010 je Nestlé partnerom organizácie TFT (The Forest Trust) s cieľom podrobne skúmať dodávateľský reťazec palmového oleja a vyhnúť sa nákupu takého, ktorý by pochádzal z fariem, súvisiacich s odlesňovaním. 

Nestlé v roku 2016 nakúpilo globálne 420 000 ton palmového oleja, čo predstavuje menej ako 1 % svetovej produkcie tejto suroviny. V roku 2016 bolo 57 % palmového oleja, ktorý sme nakúpili, získaných udržateľným spôsobom v súlade so Zásadami zodpovedného nakupovania. Vo viac ako 90 % palmového oleja sme poznali spracovateľský závod v krajine pôvodu. Našim cieľom je hodnoty udržateľnosti neustále zvyšovať.

Kladieme dôraz na ochranu rašelinísk a lesov s vysokou schopnosťou absorpcie oxidu uhličitého, navyše neodoberáme olej z plantáží, ktoré vznikli odlesňovaním po roku 2005. Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Responsible Sourcing Guidelines, ktorý je záväzný pre všetky pobočky Nestlé na celom svete. Našu snahu o udržateľné získavanie surovín zo zdrojov, ktoré k odlesňovaniu neprispievajú, nelimitujeme len na palmový olej, podobne sa sústredíme aj na sóju alebo zdroje pre papier a lepenku, ktoré používame na balenie našich výrobkov. 

Sme členom združenia Consumer Goods Forum a podporujeme jeho záväzok pomôcť dosiahnuť nulového čistého odlesňovania do roku 2020.

V roku 2013 sme v spolupráci s mimovládnou organizáciou Conservation International vyvinuli zásady, ako sledovať a dokumentovať oblasti najviac ohrozené odlesňovaním.

V roku 2014 sme spolu s množstvom ďalších spoločností podporili online aplikáciu Global Forest Watch transparentne mapujúcu, čo sa deje s lesmi po celom svete. Táto aplikácia je určená tým, ktorí chcú lepšie pracovať s lesmi po celom svete a zlepšiť miestne životné podmienky.

Späť na začiatok