1948

Znárodnenie po druhej svetovej vojne

Vo vojnových rokoch bol podnik vyhlásený ako nevyhnutný a vyrábal s plným vyťažením kapacít potraviny pre armádu. V roku 1948 bol podnik znárodnený a pod názov Carpathia, závod na spracovanie ovocia a zeleniny, národný podnik so sídlom v Prievidzi, boli zahrnuté nielen 3 pôvodné spoločnosti, ale v priebehu nasledujúcich rokov tiež ďalšie spoločnosti a prevádzky z veľkej časti Slovenska.