1920

Rozvoj pokračuje v medzivojnovom období

Na základe výhod družstevníctva bol v roku 1920 zakladateľom a správcom predchádzajúcich podnikov založený tretí subjekt s názvom Ústredná družstevná pálenica. Všetky 3 firmy si navzájom prenajímali budovy, polotovary a zariadenia, navonok sa však obchodne prezentovala len Carpathia. V roku 1930 bol z názvu vypustený „chemický priemysel“, pretože vzbudzoval nedôveru odberateľov vzhľadom na prevládajúcu ovocinársku výrobu. Nové znenie bolo „Carpathia, úč. spol. Prievidza“. V období pred II. svetovou vojnou sa všetky spoločnosti rozvíjali, ale najprogresívnejší rozvoj zaznamenala Carpathia, ktorá mala v roku 1938 viac ako 100 zamestnancov.