1875

História začína v roku 1875

V polovici 19. storočia bola oblasť Hornej Nitry výlučne poľnohospodárskou oblasťou s veľkým prebytkom pracovných síl. Hospodárstvo sa opieralo predovšetkým o miestne zdroje – ovocie, lesné plody a byliny. V tomto prostredí založila rodina Heumanovcov v roku 1875 pálenicu, ktorej výroba sa postupne vďaka rozvinutému ovocinárstvu rozvíjala. Známymi sa stali predovšetkým destiláty z borievky a sliviek. Obchodné úspechy viedli v prvých rokoch 20. storočia k rozšíreniu výroby o spracovanie liečivých bylín a v spolupráci s lekárnikom Emilom Skyčákom bratia Heumanovci založili na tento účel formálne samostatný podnik. Ten získal štátnu subvenciu a na zabezpečenie chodu podniku bol prijatý ďalší spoločník a odborník, chemik Dr. Tadeáš Emilewicz.