Podnikáme zodpovědně

Náš přístup k podnikání a společenské odpovědnosti

V Nestlé sdílíme přesvědčení, že základem pro náš podnikatelský úspěch musí být řízení činností způsobem, který odpovídá nejvyšším standardům podnikatelského chování a přísným požadavkům udržitelnosti životního prostředí. Záměrem Nestlé je však jít ještě dále, nad rámec udržitelnosti, a vytvářet hodnotu jak pro společnost, ve které působí, tak pro své akcionáře. Toto nazýváme „vytvářením sdílené hodnoty“. Nestlé se zaměřuje při vytváření hodnoty na tři oblasti: výživu, hospodaření s vodou a rozvoj venkova, které jsou nezbytné pro dosažení obchodního úspěchu i pro řešení tíživých sociálních potřeb.

Torben Emborg
generální ředitel Nestlé Česko a Slovensko

Ekologická udržitelnost

Naším závazkem je nabízet výrobky, které jsou nejen chutnější a vhodnější pro zdraví, ale i šetrnější k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu.

Výroba a zaměstnanci

Výroba Nestlé v ČR a SR probíhá ve třech závodech. Ty patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě a jsou největšími zaměstnavateli ve svých regionech.

​Zemědělství a nákup

Výroba potravin a nápojů ve více než 440 závodech Nestlé na celém světě znamená, že je naše společnost významným odběratelem surovin, materiálů a zařízení.

Výrobky a spotřebitelé

Všude na světě znamená název Nestlé příslib spotřebiteli, že výrobek je bezpečný a má vysoký standard. Naším cílem je zvyšovat kvalitu života spotřebitelů.