Nestlé podpoří 10 milionů mladých lidí při hledání práce

Zpět na seznam Tiskových zprávIX 18, 2017

Nestlé oznámilo, že pomocí své globální iniciativy Nestlé needs YOUth do roku 2030 podpoří 10 milionů mladých lidí po celém světě při hledání práce.

Globální iniciativa Nestlé needs YOUth je zaměřená na podporu mladých do třiceti let. V této iniciativě se Nestlé spojuje s dalšími, včetně Aliance pro mladé (Alliance for Youth).

Dosáhnout stanoveného cíle do roku 2030 se iniciativa snaží několika způsoby. Kromě zaměstnávání mladých lidí se nyní zaměřuje i na podporu dalších generací zemědělců a usiluje o podporu inovací prostřednictvím vznikajících platforem jako je například Henri@Nestlé.

Nestlé je první společností, která se připojila ke Globální iniciativě “Global Initiative on Decent Jobs for YOUth” spadající pod Mezinárodní organizaci práce. Snahou je prosazovat sociální spravedlnost a mezinárodně uznávaná pracovní práva.

Generální ředitel společnosti Nestlé Mark Schneider dnes na Valném shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že investovat do mladých lidí, je pro naši společnost velmi důležité, především z důvodu dosažení udržitelného rozvoje a současně jde o dlouhodobou investici pro společnost.

Kontakt pro média:
Andrea Brožová, kontakt pro média, andrea.brozova@cz.nestle.com, +420 724 420 148