Alza součástí Alianci pro mladé

Zpět na seznam Tiskových zprávVII 12, 2017

Aliance pro mladé (Alliance for YOUth) byla založena před 4 lety, jejím cílem je pomáhat mladým lidem najít si své místo ve světě práce. Alza.cz se k této podpoře nově také připojila. V Česku má nyní aliance více než 40 členů, jejím zakládajícím partnerem je společnost Nestlé.

Připojení internetového portálu Alza.cz k Alianci pro mladé dnes podepsali personální ředitel Marek Premus a Pavel Moravec, ředitel HR a IS/IT Nestlé Česko a Slovensko.

„Nezaměstnanost mladých a nedostatek příležitostí získat pracovní zkušenosti nám nejsou lhostejné,“ uvedl Marek Premus, HR ředitel v Alza.cz, a doplnil: „Bojujeme proti znevýhodňování mladých na pracovním trhu aktivně – program na podporu studentů v Alze běží již několik let, nyní je v něm 50 stážistů.“

Společnost Alza má s podporou mladých pestré zkušenosti – management firmy přednášel například v rámci kurzu E-Commerce B2C, který sama firma iniciovala, na VŠE. Alza v rámci podpory mladých poskytuje i odborné stáže a praxe pro celou řadu středních obchodních, ekonomických, průmyslových a jazykových škol, dále zajišťuje exkurze a spolupracuje různými formami i s ČVUT a MFF UK.

„Podporou mladých se Nestlé zabývá dlouhodobě, vytváříme tak lepší prostředí nejen pro ně ale i pro celou společnost,“ uvedl Pavel Moravec, ředitel HR a IS/IT Nestlé Česko a Slovensko. „Mám radost, že tato myšlenka žije, nabírá na síle a přidávají se k nám další.“

Hlavní motivací členů aliance je snaha o podporu mladých lidí při uplatnění na pracovním trhu. Partneři se zavázali, že se budou aktivně podílet na speciálních programech pro mladé a poskytovat jim rady a pracovní zkušenosti. To vše bezplatně. Členové aliance do těchto snah zapojují své zaměstnance, kteří se tak stávají mentory v kariérním poradenství či při přípravě k přijímacímu pohovoru.

V celé Evropě se do Aliance doposud zapojilo přes 200 firem, jež se společně zavázaly do konce roku 2016 přijmout 10 000 mladých a vytvořit příležitosti pro dalších 10 000 učňů a stážistů.

Více informací na: www.aliancepromlade.cz.

Kontakt pro média:  
                      
Andrea Brožová, manažerka korporátní komunikace Nestlé, 
Tel.: +420 724 420 148, e-mail: andrea.brozova@cz.nestle.com

Tisková zpráva