Aliance pro mladé pod vedením Nestlé překračuje cíle! Šanci zvýšit si kvalifikaci dostalo 115 000 mladých Evropanů.

Zpět na seznam Tiskových zprávXI 15, 2016

Nedostatečná kvalita přípravy na budoucí zaměstnání znevýhodňuje mladé na pracovním trhu. Téměř 66 % mladých má nedostatek možností získat praxi při studiu. Aliance pro mladé již třetím rokem situaci řeší. Od roku 2014 v celé Evropě zaměstnala a proškolila 115 000 mladých. V letech 2017-2020 Aliance svůj závazek zdvojnásobí. Vytvoří 230 000 příležitostí pro mladé.

„Nesoulad kvality přípravy mladých vzdělávací soustavou s požadavky a potřebami zaměstnavatelů je natolik zásadní, že se do řešení problému rozhodly zapojit i některé soukromé společnosti,“ říká poslankyně Evropského parlamentu, Martina Dlabajová. „Příkladem může být právě Aliance pro mladé podporovaná firmou Nestlé. Vážím si její snahy zvyšovat konkurenceschopnost mladých lidí na trhu práce, neboť potřebné propojení vzdělávacího systému s reálnými potřebami firem stále chybí.“

Aliance pro mladé od roku 2014 zaměstnala či poskytla trénink 115 000 mladých do 30 let. Jen Nestlé v České republice a na Slovensku poskytlo pracovní příležitost a tréning téměř 1 600 mladých. Společnost Nestlé si nyní vytýčila nové cíle na roky 2017 – 2020. Chce zaměstnat 360 mladých lidí do 30 let. Dalším 500 studentů poskytne pracovní zkušenosti prostřednictvím stáží a učňovských programů.

„Mladá generace je nositelem budoucí ekonomické prosperity. Musíme proto podporovat propojování firem s mladými lidmi, kteří aktivně pracují na svém vlastním rozvoji a nebojí se ani vlastního podnikání. Aliance pro mladé má právě tento cíl, a i proto bude mít vždy moji podporu,“ dodává Dlabajová.

V České republice a na Slovensku se do Aliance pro mladé zapojilo 56 společností napříč odvětvími. Aktivně se podílejí na karierním poradenství, stážích a učňovských programech.

„Výsledky mezi lety 2014 – 2016 potvrdily, že je Alianci pro mladé úspěšným projektem. Mladým lidem a jejich uplatnění na pracovním trhu chceme i nadále pomáhat. Proto do roku 2020 poskytneme mladým dalších 860 příležitostí získat relevantní praxi,“ říká Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku.  

Kontakt pro média: 

Vratislav Janda, tiskový mluvčí, Vratislav.Janda@cz.nestle.com, tel: +420 2 6132 2976
Andrea Brožová, korporátní komunikace, Andrea.Brozova@cz.nestle.com, tel: +420 724 420 148
O iniciativě Nestlé needs YOUth: www.karieravnestle.cz
O Alianci pro mladé: www.aliancepromlade.cz

 Tisková zpráva