1938

Tradiční hnízdo kombinované s názvem společnosti Nestlé.