1868

Henri Nestlé upravil rodinný erb a vytvořil tak první logo chráněné ochrannou známkou.