Sort results by
Sort results by

CUKROVINKYPERFEKTNÍ OBCHOD
PILÍŘE ÚSPĚCHU1. DOMÁCÍ REGÁLRegál pro cukrovinky představuje 60% prodejů, projde kolem něj jen 20-30 % nakupujících.Umístění cukrovinkového regálu na prodejně ve směru chodu zákazníků hraje zásadní roli ve velikosti obratu i ziskovosti celé kategorie!

Pravidla vystavení výrobku na regále:- umístění TOP výrobků
- vystavení v bloku dle kategorií/dodavatelů
- vystavení výrobků sestupně dle ceny
- nejprodávanější výrobky na dosah ruky
- zdvojení nejprodávanějších výrobků
- aktuálními cenovky a POS
Výrobky na regále musí být:

- Dostupné
- Viditelné
- Dosažitelné
Vystavení výrobků v bloku podle kategorie (např. tabulky; tyčinky; dezerty),
v rámci toho podle dodavatelů

Příklady změn umístění cukrovinkového regálu:


JičínSobotka


Přestavba regálu ČOKO cukrovinek přinesla zvýšení obratu kategorie o 8 %
(35 % a 21.468,- Kč za Nestlé)

Color Box Html - perfekt - regal - zmeny

ZMĚNY

1. přesun regálu
(frekventovaná část prodejny → Jičín)

2. férové podíly kategorií a dodavatelů

3. horizontální bloky kategorií
(při šířce regálu menší jak 2m)

4. zvýšení prostoru
(„zahuštění“ regálu policemi)

5. podpora vizibility
(podložky pod tabulky a tyčinky, POS)
Přestavba regálu BONBÓNŮ přinesla zvýšení obratu kategorie o 19 %
(29 % a 8.243,- Kč za Nestlé)

Color Box Html - perfekt - regal - zmeny

ZMĚNY

1. přesun regálu
frekventovaná část prodejny, umístění na „čele“)

2. zvýšení počtu háků

3.vertikální bloky
(při šířce regálu menší jak 2m)

4. zvýšení prostoru
(aplikace při více, jak 30ti hácích)

5. podpora vizibility
→ POS
2. POKLADNAPokladna je ideální místo pro prodej neplánovaných (impulzních) výrobků.Color Box Html - perfekt - cukr - pokladna je

POKLADNA JE...

- jediné místo na prodejně, kterým projde každý nakupující

- posledním místem obchodu, kde můžeme oslovit nakupujícího

- místem, kde se nakupující zastaví čeká a má čas
VYUŽIJTE NAPLNO MOŽNOSTI SVÉ POKLADNÍ ZÓNY


TOP5 pro pokladnu


1.

Na pokladnu patří NEPLÁNOVANÉ KATEGORIE (zákazník se o jejich koupi rozhodne, až když je vidí)
umisťujeme: tyčinky, žvýkačky, bonbóny
neumisťujeme: sušenky, a nepotravinové výrobky

2.

TYČINKY A ŽVÝKAČKY se prodávají ze 60 % NEPLÁNOVANĚ - tyčinky se prodávají 2x více, než žvýkačky
- žvýkačky tvoří pouze 1/2 obratu tyčinek

3.

Tyčinky umísťujeme na co nejlepší místa
- nad úrovní pokladního pásu a dáváme jim takový podíl prostoru, jaký si zaslouží

4.

Nestlé se na obratu tyčinek na tradičním trhu podílí z 57 %
- v testu se tyčinky Nestlé (Margot, Kaštany, Banány, Kofila) podílely na prodejích z 85 %

5.

Nestlé přináší pokladní řešení pro malou i velkoku pokladnu, včetně navržení nejefektivnější skladby sortimentu pro všchny kategorie.Čokoládové tyčinky generují 2,5x více nákupů než žvýkačky.

Přestavba POKLADEN přinesla obrat 29.456,- (pouze za Nestlé výrobky)


Color Box Html - perfekt - cukr - pokladna -prestavba zmeny

ZMĚNY

1. využití pokladen č.1 a č.2
(nejvíce používané)

2. umístění TOP výrobků do pokladní zóny

3. umístění TOP4 Nestlé tyčinek nad pokladní pás

(vystavujeme nad pásem, generuje o 25 % vyšší obrat, než čelo!) 4. nový pokladní systém
(řešení pro malé o velké prodejny)
Nestlé tyčinky jsou TOP4 nejprodávanější, tvoří 85% prodejů z testovaného umístěníTest během 14 dnů. Bez promo akce.


Máme řešení pro velkou i malou pokladnu.

Aktivní prodej


- pokladní osobně nabídne zákazníkovi
výrobek v „aktivním prodeji“

- vhodné pro prodej za nepromoční cenu
= nástroj pro zvyšování nepromočních prodejů

- vhodné pro aktivaci novinek a limitovaných edic

- doporučujeme prodávat jen 1 výrobek

- nárůst o 250-300%

- vhodné pro prodejnu bez front
3. DRUHOTNÉ UMÍSTĚNÍJAK DÁT ZÁKAZNÍKOVI VĚTŠÍ PŘÍLEŽITOST KE KOUPI - DRUHOTNÁ UMÍSTĚNÍ


PŘEDSTAVUJEME VÁM 3. PILÍŘ ÚSPĚCHU


70 % cukrovinek je kupováno neplánovaně
-> Oslovme zákazníka na co nejvíce místech!!

DRUHOTNÁ UMÍSTĚNÍ vystavujme:

- mimo domácí regál (cílem je dodatečný prodej)

- u kategorií, se kterými se cukrovinky nejvíce prodávají -> pečivo denní spotřby, chlazené výrobky, ovoce/zelenin, tisk...

- po směru chodu zákazníka (čelem k zákazníkovi)

- s řádným i cenovkami a POS materiály upozorňujícími např. na novinku/akciDruhotná umístění se podílela na prodeji Nestlé cukrovinek z 12 % -> 8.424,-


70% CUKROVINEK je kupováno neplánovaně → musíme oslovit zákazníka na co nejvíce místech!- sortiment dle letákových priorit
- umístění na „horká místa“
(mimo cukrovinkový regál)
→ pečivo, mléčné výrobky...


- sortiment Margot, Kaštany
- umístění u pečiva denní spotřeby
→ rohlíky, chleba


- sortiment Nugeta 42g
- umístění u pečiva denní spotřeby
→ rohlíky, chleba
Druhotná umístěníJičínSobotka

SHRNUTÍDOMÁCÍ REGÁL

1. UMÍSTĚNÍ CUKROVINKOVÉHO REGÁLU VE FREKVENTOVANÉ ČÁSTI OBCHODU
2. ZŘETELNÉ BLOKY KATEGORIÍ (dezerty x tabulky x tyčinky x dětský blok)
3. FÉROVÉ PODÍLY DODAVATELŮ


POKLADNA

4. UMÍSTĚNÍ NEPLÁNOVANÝCH VÝROBKŮ (tyčinky x žvýkačky x bonbony)
5. UMÍSTĚNÍ NEJLEPŠÍCH VÝROBKŮ NA NEJLEPŠÍ MÍSTA


DRUHOTNÁ UMÍSTĚNÍ

6. UMÍSŤUJEME KE KOMPLEMENTÁRNÍM KATEGORIÍM (pečivo, chlazené, ovo/zel,..)